Prøv avisen

En stærk realpolitiker

Hilmar Sølund har vænnet sig til en dagligdag uden de mange politiske gøremål – og har det ”virkelig godt”. – Foto: Jens Bach.

Hilmar Sølund, tidligere borgmester i Herning og formand for Kommunernes Landsforening, virker som en mand, der slet ikke kender opskriften på rævekager. I morgen fylder han 80 år

Livet er blevet stille for den engang så travle Hilmar Sølund, der i morgen fylder 80 år. Men der er ingen vemod at spore hos den markante, tidligere socialdemokratiske Herning-borgmester, som i et par år samtidig var formand for Kommunernes Landsforening.

Han har for længst vænnet sig til en dagligdag uden de mange politiske gøremål og har det virkelig godt. Dette understreger han flere gange. Måske fordi han er bevidst om, at dette at have det godt ikke er nogen selvfølge. Han blev mindet om det for mange år siden, da han fik konstateret kræft i den højre lunge. Det kunne jo, som han selv bemærker, lige så godt være gået rivravruskende galt. Det gik imidlertid godt. Og han har ikke været syg siden.

Hilmar Sølund stammer fra Skjern og blev i krigens sidste år trafikelev ved DSB, hvor han fik et mangeårigt virke. Han blev trafikassistent, overtrafikassistent, trafikkontrollør, og fra 1969 og indtil 1989, da politik optog hele hans tid og næsten mere end det! var han leder af DSBs fjernstyringscentral i Herning. Det er sagt om ham, at selv da han havde hovedet mest fyldt af budgetter og bloktilskud, blev han ved med at have rede på selv de mindste trinbrætter på de jyske DSB-strækninger. Lige så godt som på den lille tabel.

Sølund blev valgt ind i Herning byråd første gang i 1968, og socialdemokraten med det besindige og tillidsvækkende væsen opnåede en stadig bredere støtte i en by, der ellers traditionelt havde været domineret af Venstre. Højdepunktet indtraf i 1990, da det lykkedes Sølund og hans parti at bryde 77 års uafbrudt Venstre-styre og opnå borgmesterposten. Han genvandt den fire år senere. Ved valget det år fik han omkring 12.000 personlige stemmer. Efter hans fratræden som borgmester i 1997 genvandt Venstre magten i Herning.

I den lange kommunalpolitiske karriere, som Hilmar Sølund har haft, har han siddet i stort set samtlige udvalg, og han har haft en lang række tillidsposter. I 1971 blev han medlem af Kommunernes Lønudvalg, som han fra 1982 til 1990 var formand for. Han var hovedforhandler ved overenskomstforhandlingerne og huskes blandt andet for sin udholdenhed ved natlige møder. Sølunds virke udvidedes yderligere. I 1979 blev han valgt ind i bestyrelsen for Kommunernes Landsforening, og dér blev han indtil 1994 de to sidste år som formand. Fra 1986 til 1989 var han desuden medlem af Ringkøbing Amtsråd. Gennem alle årene har Tove Sølund, som han blev gift med i 1949, været ham en som det er blevet formuleret særdeles medlevende og medhjælpende hustru. Parret har en søn og en datter og fire børnebørn.

Hilmar Sølund er rund, rar og gemytlig men besidder samtidig den sejhed og vilje, der gjorde ham til en stærk og kompromissøgende realpolitiker. En samlende skikkelse har han været. Han virker som en mand, der slet ikke kender opskriften på rævekager. I den grad udstråler han redelighed og soliditet.

En vis kontakt har Sølund fortsat til rådhuset i Herning: Hver fredag mødes han i kantinen med nogle af de tidligere embedsmænd til formiddagskaffe. Så går snakken ikke mindst om, hvordan de driver kommunen i dag. Også ved Søndervig må man formode, at snakken går livligt, når Tove og Hilmar Sølund opholder sig i deres sommerhus dér i et område, hvor mange fra Herning holder til.

Fra sin far har Hilmar Sølund arvet en fiskehytte ved Skjern Å i Sdr. Felding. Det hører til sjældenhederne, må han indrømme, at en laks bider på, men det kan da hænde, at der er en ørred en gang imellem.

grymer@kristeligt-dagblad.dk