Teolog med et liv mellem altertavler

Jens Worm Bruun har i mange år registreret alle Danmarks middelalder-altertavler. I morgen fylder han 75 år

Jens Worm Bruun foran en af de mest kendte altertavler, Løjt-tavlen. -
Jens Worm Bruun foran en af de mest kendte altertavler, Løjt-tavlen. -

Det er en mand med en mission, der i morgen fylder 75 år. Eller rettere kan man vel sige, at det er en mand, der næsten har fuldbragt sin mission:

En komplet kortlægning af alle danske middelalderkirkers altertavler. Helt alene har han ikke været. Han har samarbejdet med Sissel F. Plathe, der er museumsinspektør på Nationalmuseet.

Hele værket kan ses på hjemmesiden altertavler.dk samt i bogen ”Danmarks Middelalderlige Altertavler”.

Kirkegårdsleder ved Løjt Kirke ved Aabenraa Leif Nissen beskriver fødselaren som en præst, der er meget historisk interesseret.

”Han kom jo fra en højskole, og så blev han som præst i 24 år,” siger han.

Jens Worm Bruun blev student i 1960 og tog sin lærereksamen ved Skive Seminarium ved Limfjorden.

Og højskolelærergerningen udøvede han på Testrup og Uldum Højskoler henholdsvis syd for Aarhus og vest for Horsens. Jens Worm Bruun og nabopræsten Hans Peter Erbs i Øster Løgum i Sønderjylland havde et gudstjenestefællesskab gennem en årrække i henholdsvis Løjt og Øster Løgum kirker.

”Vi arbejdede tæt sammen og dækkede altid hinanden ind,” siger Hans Peter Erbs, og han fortsætter:

”Jens er uhyre arbejdsom, og så er han også et levende eksempel på, at der godt kan komme gode præster ud af særuddannelsen, som han tog i 1979.”

Særuddannelsen blev etableret i 1970'erne på grund af præstemangel, og ordningen er senere nedlagt.

Jens Worm Bruun har også været lyrikanmelder på Randers Amtsavis og medlem af redaktionen af Haderslev Stiftsbog i 1990. Han står blandt andet bag artikler og skrifter som ”Barselsstue og Himmelstige - samlede digte og salmer af Løjt-degnen Hans Mikkelsen”, ”Løjt Kirke i ni århundreder” og ”Jes Jessens Billedbibel i Løjt Kirke med bibelfortællinger”.

Jens Worm Bruun arbejder for tiden sammen med Lisbeth Smedegaard Andersen, der også er teolog, om en udgave af hendes Maria-salmer, der skal illustreres med motiver fra de danske altertavler fra middelalderen.

”Jeg læste hendes salmer, der sluttede til en meget smuk og gammel tradition fra middel-alderen,” siger han.

Han er også i gang med et projekt, hvor han følger et billedligt motiv tilbage til oldkirken. Nærmere bestemt Golgata-scenen, hvor Jesus korsfæstes mellem to jøder, og hvor Jomfru Maria udgør en central figur.

Jens Worm Bruun har bedrevet andre historiske studier, blandt andet hjulpet af ophold på de danske institutter i Rom og Athen samt et fondsfinansieret Venedig-ophold.

Som meget snart 75-årig er han stadig i fuld vigør. Blandt andet skriver han på en artikel, der skal bruges i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017.

Han og hustruen Else er lige kommet hjem efter et par uger i Grækenland, som er deres yndlingsrejsemål.

Parret har tre voksne børn, hvoraf sønnen Morten Bruun er den mest berømte, fordi han har været professionel fodboldspiller og stadig kommenterer fodbold fra Spanien og England.

Datteren Sissel er lektor, og den anden søn, Johannes, er chefjurist. Parret har også syv børnebørn.