Prøv avisen

Fødselsdag i morgen

Sognepræst Anna Sofie Bielefeldt, 34. - Sognepræst Line Vesterlund, 34. - Valgmenighedspræst Jonas Jacob Serner-Pedersen, 34. - Sognepræst Eva Graabek, 37.

Kanalchef Keld Reinicke, 41. - Sognepræst Jakob Valdemar Olsen, 43. - Scenograf Christian Friedländer, 43. - Sognepræst Kirsten Dalager Buur, 49.

Adm. direktør Philip Wiig, 50. - Arkitekt MAA, partner Thomas Scheel, 51. - Sognepræst Benedikte Knudsen, 54. - Overlæge, professor Merete Nordentoft, 55. - Tidl. sognepræst Anna Marie Erbs, 56. - Overlæge Jens Christian Prien-Larsen, 57.

Fhv. rekdatør Kim Minke, 60. - Generalsekretær Andreas Kamm, 61. - Overlæge Sten Muus, 63. - Sognepræst Christian Samuel Prahl, 64. - Programmedarbejder Jørgen de Mylius, 64. - Arkitekt Jørn Lindinger, 64. - Fhv. stadsbibliotekar Søren Egelund, 64. - Direktør Kaj Juul- Pedersen, 64. - Professor, overlæge, dr.med. Hans von der Maase, 64. - Professor, lic.scient. Klaus Bechgaard, 65. - Billedkunstner Peter Brandes, 66. - Forfatter Peter Laugesen, 68.

Fhv. fodboldtræner Sepp Piontek, 70. - Ambassadør Jørgen Bøjer, 70. - Afdelingschef Kristian Østergaard, 72. - Ministerråd Hans J. Kass, 73. - Overlæge Kirsten Folke, 74. - Advokat Jørgen Grønborg, 74. - Arkitekt Bent Nordahl, 75. - Professor, ph.d. Jørgen Kops, 77.

Pastor emer. Erik Monrad Ågård, 80. - Professor, dr.phil. Johnny Christensen, 80. - Studielektor, cand.mag. Flemming Olsen, 82. - Direktør Bent Petersen, 84. - Fhv. landsdommer Frans Lichtenberg, 84. - Pastor emer. Jens Johannes Hansen, 85. - Fhv. dommer Else Bohr, 86. - Fhv. amtsdirektør, cand.jur. Jens B. Pileborg, 88. - Direktør Kaj Ginge-Nielsen, 89.