Prøv avisen

Fødselsdag i morgen

**Sognepræst Tine Stevn Brandsborg, Ballerup, 37. - Sognepræst Kristine Stricker Hestbech, 39.

**Sognepræst Ian Gregers Malling Ørtenblad-Andsager, Skærbæk, 40. - Teolog, forstander Henrik Nymann Eriksen, Hillerød, 41. - Teolog Karin Braüner Mikkelsen, 41. - Professor, dr.jur. Jens Schovsbo, 41. - Sognepræst Jens Bærentzen, Nivå, 43. - Forfatter Solvej Balle, 44. - Teolog Poul Lykkeskov Porup, Skanderborg, 45. - Sognepræst Steen Christian Thomsen, Storvorde, 47. - Sanger Elisabeth Gjerluff Nielsen, 49.

**Sognepræst Johnny Søndberg-Madsen, Østervrå, 53. - Forfatter, cand.mag. dr.phil. Henrik Yde, 56. - Direktør Lars Nørby Johansen, 57. - Direktør, cand.stat. Troels Bjerre, Spanien, 59. - Professor, ph.d. Ib Bondebjerg, 59.

**Landsarkivar Dorrit Andersen, Odense, 61. - Sognepræst Claus Henrik Pontoppidan, 61. - Sognepræst Ruth Tanderup, Randbøl, 63. - Teolog Karen Breiner Petersen, Gøta, Færøerne, 63. - Provst, sognepræst Karen Mogensen, Torslunde-Ishøj, 63. - Maler Lis Zwick, Sverige, 64. - Forfatter Gerd Rindel, 65. - Skuespiller, instruktør, teaterleder Maria Stenz, 66. - Ambassadør Flemming Mørch, Reykjavik, 69.

**Direktør Heinrich Küsch, Holstebro, 70. - Forfatter Ole Hyltoft, Tisvildeleje, 71. - Fhv. FN-direktør, universitetslektor Merete Gerlach-Nielsen, 73. - Direktør Bjarne Poulsen, Haslev, 73. - Fhv. direktør, cand.polyt. Ebbe Falk-Sørensen, 75. - Direktør Jørgen Mydtskov, Fårevejle, 75. - Fhv. domprovst og seminarierektor Poul Erik Andersen, Odense, 76. - Direktør Sverre Olsen, 76. - Fhv. førstebibliotekar Jacob Thomsen, 76. - Fhv. stadsbibliotekar Grethe Louise Torfing, Ry, 77. - Advokat, fhv. MF Annelise Gotfredsen, 78. - Arkitekt Lise Juul, Fjelsted, 78.

**Overlærer Inge Høgh, 80. - Kammerherre, stiftamtmand, fhv. landshøvding Hans J. Lassen, Aalborg, 80. - Pastor emeritus Thorvald K. Thomsen, Videbæk, 81. - Kommandør Per Wessel-Tolvig, 82. - Direktør, cand.act. Erik Rosendahl, 86. - Kommandørkaptajn Erik Harder, 88.