Prøv avisen

Fødselsdag i morgen

**Institutleder, journalist Troels Mylenberg, 37. - Sognepræst Trine Gjørtz Bovbjerg, Ulstrupbro, 39.

**Sognepræst Nete Holm Andersen, Hvidovre, 44. - Teolog Filip Christensen, Haderslev, 44. - Direktør Søren Jakobsen, 44. - Sognepræst Inge-Hanne Djernes Broström, Hvidovre, 45. - Forfatter Benn Q. Holm, 45. - Cand.mag. og journalist Ove Klausen, Randers, 47. - Adm. direktør Carsten Toft Boesen, 48. - Redaktør, akademileder Henrik Wigh-Poulsen, 48. - Kommunelæge Karen Margrethe Nyholm, 49.

**Sognepræst Esper Silkjær, Glostrup, 51. - Sognepræst Ida Nielsen, Kastrup, 51. - Rektor, komponist Steen Pade, 51. - Kommandant i Kastellet, major Jørgen Kold, 52. - Fhv. medlem af Europa-Parlamentet Klaus Riskær Pedersen, 52. - Adjunkt, cand.mag, cand.ling.merc. Angela Guski, 53. - Skuespiller Pia Rosenbaum, 53. - Sognepræst Inge-Gerd Damaris Terpager Staal, Egå, 54. - Adm. direktør, cand.scient.pol. Erik Jacobsen, 54. - Teolog Hans Christian Grosbøll-Poulsen, Ry, 57. - Adm. direktør Søren Vestereng, 57. - Sognepræst Vibeke Rosendahl Hammerum, Svanninge, 58. - Kulturformidler, direktør Jerry Ritz, 59. - Direktør Tom Togsverd, 59.

**Sognepræst Eva Degn Thomsen, Hobro, 60. - Bankdirektør Bent Naur, 60. - Stadsingeniør Kurt Markworth, Aalborg, 61. - Professor, adm. overlæge, dr.med. Peter Kildeberg Paulsen, Århus, 61. - Teolog Karen Marie Mortensen, København, 62. - Freelance biolog, cand.scient. Carsten Hunding, Kerteminde, 62. - Arkitekt Jesper Lund, 62. - Adm. direktør Freddy Frandsen, 63. - Lektor, cand.scient. Henning Adsersen, 64. - Konsulent Erik Knudsen, 64. - Lektor, dr.phil. Peter Ørsted, 65. - Professor, kunstmaler, grafiker Ole Sporring, 66. - Professor, dr.theol. Peter Widmann, Århus, 67. - Sognepræst Trond Anstein Lorentsen, Agersø, 68. - Direktør, fhv. rektor, arkitekt Bente Beedholm, 68. - Biskop, dr.theol. Jan Lindhardt, Roskilde, 69. - Sognepræst Mogens Munk, 69.

**Konsulent Ruth Friis Christensen, 70. - Rådgivende ingeniør, civilingeniør Alex Krak, 71. - Statsadvokat Erik Bjørn Merlung, 71. - Fhv. chefredaktør, journalist Tommy Hasselriis , 71. - Fhv. vicedirektør Ole Houlberg, 74. - Professor, dr.phil. David Favrholdt, Odense, 76. - Grosserer J. Curth, 77. - Tidl. landsdommer Peter Johannes Rørdam, Viborg, 79.

**Fhv. vicerektor og ingeniørdocent, mag. scient. J. D. Monrad, 84. - Fhv. overlæge, dr. med. Edith Reske-Nielsen, Åbyhøj, 89. - Fhv. sognepræst Jørgen Bernsted, 92.