Prøv avisen
Portræt

Feministisk teolog med legekammerater i udlandet

Else Marie Wiberg Pedersen fortryder, at hun ikke sagde ja til et tilbud om, at kvindestudier skulle gøres til et særskilt område i teologien. Hun mente, at det burde integreres overalt i den teologiske forskning, men det er ikke sket, siger hun. - Foto: Petra Theibel Jacobsen

Teolog Else Marie Wiberg Pedersen fylder 60 år i dag. Hun fortryder kun én ting i sin karriere

Pilgrimsvandringer og åndelig længsel i folkekirken i dag. Feministiske læsninger af alt fra Luther til middelalderlige kvindelige mystikere. Kærligheds- og frelseforståelsen hos kloster- og ordensgrundlæggeren Bernhard af Clairvaux.

Else Marie Wiberg Pedersen spænder vidt i sine interesse- og ekspertisefelter, og alligevel er der en rød tråd - eller måske et par stykker - i hendes virke og engagement. Siden hun i studietiden på Aarhus Universitet faldt over Bernhard af Clairvaux via en interesse for Maria-skikkelsen, har hun været lidenskabeligt optaget af hans teologi og de sammenhænge, der kan ses mellem den middelalderlige teolog, mystiker og ordensgrundlægger og mere nutidige teologiske tænkere, ikke mindst Luther.

Efter en bachelorgrad i engelsk og en kandidatgrad i teologi skrev hun i 1987 en afhandling om Bernhard af Clairvaux' opfattelse af Marias rolle i nådens formidling og menneskets frelse, som hun fik Aarhus Universitets guldmedalje for. Sin forskning i middelalderteologi og Maria-skikkelsen uddybede hun med en ph.d.-afhandling om Guds- og Maria- og kvindebillede hos Beatrice af Nazaret (1200-1268).

I dag fylder Else Marie Wiberg Pedersen så 60 år, og om et par måneder kan hun fejre 20-årsjubilæum som lektor ved Aarhus Universitet. Hun er ansat på Afdeling for Systematisk Teologi, hvor hun var afdelingsleder 2004-2007. Her har hun i mange år været kollega med professor MSO Peter Lodberg, som hun allerede lærte at kende under studietiden, og de har da også samarbejdet om et par mindre projekter. Men ellers er det karakteristisk for Else Marie Wiberg Pedersen, at hendes teologiske interesser har ført hende til studier, gæsteprofessorater og konferencedeltagelse over hele verden - med et stort netværk blandt ligesindede i Afrika, Latinamerika og USA til følge.

”Da hun for nylig arrangerede et internationalt Luther-seminar, var der folk fra adskillige verdensdele som en naturlig konsekvens af hendes internationale profil og orientering og hendes evne til at skabe netværk,” siger Peter Lodberg.

Selv siger hun, at hun qua sine teologiske interessefelter har måttet finde sine legekammerater i udlandet, og det har været en stor inspirationskilde for hende.

På Aarhus Universitet har hun været engageret i ligestillingsarbejde, både i form af teologiske studier inden for feministisk teologi, en stort set uudforsket gren af teologien i en dansk sammenhæng og som formand for ligestillingsudvalget på Aarhus Universitet fra september 2002 til april 2007. Selvom der er i dag er en overvægt af kvinder blandt de studerende på teologi og i over fem år har været flest kvinder blandt folkekirkens præster, er der på provste- og bispeniveau stadig en klar overvægt af mænd, og det beklager Else Marie Wiberg Pedersen, ligesom hun efterlyser et dansk professorat i feministisk teologi, sådan som man har i blandt andet Norge.

”Hvis jeg fortryder noget i min karriere er det, at jeg ikke sagde ja til det tilbud, jeg fik af den tidligere dekan på teologi om, at vi skulle gøre kvindestudier til et særskilt område. Jeg mente, at det burde integreres overalt i den teologiske forskning, men det er ikke sket,” siger Else Marie Wiberg Pedersen.

Else Marie Wiberg Pedersen arbejder nu på at opdatere og oversætte en bog om Bernhard af Clairvaux til engelsk. Derudover er hun engageret i en forskergruppe, der beskæftiger sig med reformationsteologi og Danmark som en særlig luthersk kultur og i international forskning i Luthers kvindesyn og betydningen af luthersk teologi i Den Tredje Verden.

Else Marie Wiberg Pedersen er blandt kolleger kendt som flittig og engageret, og da hun i hele sin periode som lektor ved Aarhus Universitet har været bosat i Farum, har hun ofte haft lange dage på universitetet for så at kunne tage hjem og holde forlænget weekend i den anden ende af landet. Her har hun delt bopæl med sin mand, der er uddannet molekylærbiolog og ansat på Novo Nordisk. Sammen har de en voksen søn, som er uddannet socialpædagog.