Prøv avisen

Fire årtier på Marbjerg mark

Henning Salling Olesen foretrak i starten af 1970’erne, at det nye universitet skulle ligge i Jylland. – Foto: RUC.

RUC, Roskilde Universitetscenter, hedder nu blot Roskilde Universitet.Henning Salling Olesen har været med lige fra starten i 1972

Professor i uddannelsesforskning Henning Salling Olesen har netop fejret 40-års-jubilæum i statens tjeneste.

Bortset fra et par års forskningsstipendium har han været ansat på Roskilde Universitet som stadig forkortes RUC siden siden dets turbulente fødsel på en bar mark i september 1972.

LÆS OGSÅ: Pusterummets flittige opfinder

Henning Salling Olesen er således en af RUCs fædre og har gennem årene sat sit præg på universitetets både pædagogiske og faglige tilgang, senest som konstitueret rektor og prorektor i perioden 2007-2009.

I 1969-1970 kæmpede Henning Salling Olesen, der er født i 1946, som studenterrepræsentant sammen med blandt andet Socialdemokratiet en brav kamp for, at det nye universitet skulle tilfalde jyderne. Men VKR-regeringen besluttede, at det skulle ligge i Roskilde for at aflaste de københavnske læreanstalter, der var hårdt pressede af flere og flere studerende for hvert år der gik. Men der blev dog givet to trøstebolsjer: et universitet i Aalborg to år senere og en socialdemokratisk rektor for RUC: Erling Olsen, den tidligere formand for Folketinget.

Henning Salling Olesen og de øvrige studerende var ikke sene til at gribe chancen for at lave en ny plan sammen med Erling Olsen. Indflydelsen fra ungdomsoprøret og de foregående års kamp for demokratisering af universiteterne blev på RUC omsat til det dengang mest vidtgående pædagogiske og faglige eksperiment på den europæiske universitetsscene.

Historien om RUC er lang og i perioder dramatisk, og Henning Salling Olesen har været med i det hele, senest da han i årene 2007-2009 blev hentet ind som prorektor og siden konstitueret rektor, da Poul Holm fratrådte stillingen som rektor.

Henning Salling Olesens hovedinteresse har dog altid været forskning og undervisning, og efter rektorperioden er han vendt tilbage til sit professorat, hvor han arbejder med arbejdslivsrettet læringsforskning ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning.

Henning Salling Olesen har i de senere år haft en række internationale faglige tillidsposter og har desuden været en hovedkraft i etablering af samarbejde med universiteter i blandt andet Shanghai og Brasilien.