Prøv avisen
Portræt

Redaktør på folkekirken.dk: Vi skal vise medmenneskelighed

Hvis Ellen Aagaard Petersen skal fremhæve et sted i udlandet, hun holder særligt af, skal det være Italien, som hun ofte rejser til med sin mand, religionsforskeren Anders Klostergaard Petersen. – Foto: Flemming Jeppesen/Fokus

Vi skal vise medmenneskelighed uden at have en politisk holdning, siger redaktør på folkekirken.dk Ellen Aagaard Petersen om kirkens digitale rolle. I dag fylder hun 50 år

Folkekirkens hjemmeside fik kritik i årene efter lanceringen i 2005. Den skulle have været for hele folket, men hjemmesiden formåede slet ikke at nå ud til folkekirkens millioner af medlemmer, mente kritiske røster.

I indeværende årti har folkekirken.dk imidlertid eta-bleret sig som folkekirkens ansigt på internettet, ikke mindst på grund af Ellen Aagaard Petersen, som i dag fylder 50 år. I 2009 blev fødselaren udpeget som den første redaktør på folkekirken.dk.

Ellen Aagaard Petersen blev først ansat i en treårig periode, så hun nøjedes med tage orlov fra sit job som præst i Tranbjerg Kirke i Aarhus. Selvom den treårige periode for længst er udløbet, er Ellen Aagaard Petersen på ingen måde færdig med projektet. Dertil finder hun redaktørgerningen for udfordrende og spændende. Og hvor der før var skepsis over, hvad folkekirken skulle med en fælles platform på internettet, er det i dag omvendt, for mange ønsker at styrke den folkekirkelige kommunikation, vurderer Ellen Aagaard Petersen.

Der har dog ikke altid været enighed blandt medlemmerne om folkekirkens rolle i den digitaliserede verden. Det oplevede redaktøren for et år siden, da flygtningekrisen var på sit højeste. Her var der stor debat på folkekirkens Facebook-side, og nogle kritiserede siden for at virke som en samlet stemme for kirken. Det skete, efter at præster fik plads på siden til blandt andet at opfordre til at hjælpe flygtninge.

”Vi ønsker at fastholde, at man godt med handlinger og udtalelser kan vise medmenneskelighed uden at have lavet en politisk udmelding,” udtalte redaktøren i den forbindelse.

”Vi var meget bevidst om ikke at agere politisk. Vores rolle var at formidle, hvad folkekirken og dens forskellige aktører konkret gjorde i situationen,” siger hun i dag.

”Almindelige mennesker er optaget af det helt centrale i folkekirken. Dåb, bryllup, begravelse, højtidernes budskab og trosgrundlaget. Og det er det, vi formidler. Ikke interne debatter om teologiske spidsfindigheder. På den måde er folkekirken.dk meget fællesfolkekirkelig,” siger Ellen Aagaard Petersen, der også placerer sig selv i netop den del af kirkelandskabet, som er ”forankret i det helt centrale fælles folkekirkelige grundlag”.

”Det er her, langt de fleste præster og menighedsråd står. I mediernes dagsorden er det ofte populært at spille kirkens yderpoler op mod hinanden, og det kommer til at se ud, som om de taler på manges vegne, og at folkekirken er splittet. Det er slet ikke tilfældet,” mener hun.

Før Ellen Aagaard Petersen tiltrådte som redaktør, nåede hun at arbejde 11 år i Tranbjerg Kirke i Aarhus. Ligeledes var det på Aarhus Universitet, at hun uddannede sig til teolog. Studietiden supplerede hun med studiebesøg i Tübingen i Tyskland, og hun har også en mastergrad i retorik og kommunikation. For tiden er hun ved at tage en mastergrad i offentlig ledelse.

Når hun holder fri, er det ofte med en tur til København for at høre opera eller i sofahjørnet med en god bog, men i denne kolde vintertid finder Ellen Aagaard Petersen også adspredelse i vinterbadning for ikke at glemme, at man har en krop, som hun siger.

Redaktøren sad i styregruppen, da folkekirken fik nyt logo. Og processen frem mod valget af et fælles logo siger noget generelt om folkekirkens kommunikation på internettet, mener hun.

”Først troede man ikke, det kunne lade sig gøre. Nu vil ingen undvære det. Logoet giver genkendelighed og et billede af, hvad folkekirken er fælles om. Det samme skal folkekirkens tilstedeværelse på internettet. Engang orienterede man sig i kirkebladet. I dag søger man på internettet. Og så skal man kunne finde information og inspiration og møde en folkekirke, man genkender og føler sig som del af,” siger 50-årsfødselaren.