Forholdet mellem kristne og Israels folk

Bibelen og Israel er de to ting, der i særlig grad optager Ole Andersen og har fyldt i hans liv. Han fylder i dag 60 år

I det meste af sit arbejdsliv har Ole Andersen været ansat i ”Ordet og Israel”, der beskæftiger sig med forholdet mellem Bibelen og Israels folk og land. – Privatfoto

Interessen for Israel blev for alvor vakt, da Ole Andersen som stort barn med sin familie var på turistrejse til landet. Historien, naturen, arkæologien, de aktuelle begivenheder og de jødiske traditioner, som han mødte, gjorde et stærkt indtryk og har præget ham siden.

Efter første del af sit teologistudium ved Københavns Universitet studerede han i to år jødisk litteratur ved det daværende semitiske institut på Københavns Undervisningen i moderne hebraisk litteratur, og indføringen i Dødehavsrullerne og den ældste rabbinske litteratur optog ham så meget, at han i to år flyttede til Det Hebraiske Universitet i Jerusalem, hvor han studerede jødisk historie og litteratur med vægt på anden tempelperiode – det som kristne teologer kalder Det Nye Testamentes tidshistorie.

Opholdet i Jerusalem fik også på anden måde særdeles stor betydning, fordi det var her, han mødte Krista, som han har været gift med siden. Sammen har de tre børn og to børnebørn.

Efter hjemkomsten til København færdiggjorde han i 1990 teologistudiet, og kort efter blev han ansat i Ordet og Israel.

To ting har fyldt det meste af arbejdstiden: undervisning og skriftligt arbejde. Møder i kirker og missionsforeninger og undervisning på højskoler og i mange andre sammenhænge har fyldt meget. Tre eller fire gange årligt er han i Israel for at undervise danske volontører eller kursister. Der har også været mødevirksomhed på Færøerne og i Norge og Sverige.

En række bøger, der alle på forskellig måde handler om Bibelen eller om Israel, har Ole Andersen gennem årene skrevet, heriblandt bøger om Dødehavsrullerne, Ezekiels Bog og jødiske højtider. I 2016 udkom ”Slutspillet om Israel”, der giver en fremstilling af Ordet og Israels forståelse af forholdet mellem kristne og Israels folk. Han har skrevet talrige artikler i danske og norske tidsskrifter og ofte deltaget i debatten om Israel og den politiske situation i Mellemøsten i danske medier. Også de sidste ugers debat om brugen af Det Gamle Testamente ved gudstjenester i Danmark bidrog han til med et klart forsvar for Det Gamle Testamentes plads i en kristen gudstjeneste.

Interessen for arkæologi bevirkede, at Ole Andersen i 1990 var med til at stifte Selskab for Bibelsk Arkæologi og i en årrække var redaktør for selskabets tidsskrift TEL. Siden 2000 har han været medlem af ledelsen for Evangelisk-luthersk Frimenighed i Frederikssund.

Ole Andersen, der til daglig bor i Frederikssund, er glad for at rejse. Og en helt særlig fornøjelse og tilfredsstillelse var det, da han og hustruen i nogle år havde deres børn med til Jerusalem, Athen og Rom. Børnene har sagt, at enhver rejse er en succes for Ole Andersen, hvis det lykkes at finde og se en gammel synagoge.