Formand for katolsk bibliotek: Bøgerne missionerer

Helge Clausen er en af Danmarks mest vidende, når det gælder den katolske kirkes historie. Det har biblioteket i Det katolske Bispedømme i København nydt godt af. Nu træder han tilbage som formand for bibliotekets bestyrelse

Helge Clausen konverterede i 1968 til katolicismen og har i en lang årrække været aktiv i katolsk liv i Danmark som blandt andet underviser og gudstjenesteleder. Siden 2006 har han været formand for Det Katolske Bispedømme Københavns bibliotek, Sankt Andreas Bibliotek. –
Helge Clausen konverterede i 1968 til katolicismen og har i en lang årrække været aktiv i katolsk liv i Danmark som blandt andet underviser og gudstjenesteleder. Siden 2006 har han været formand for Det Katolske Bispedømme Københavns bibliotek, Sankt Andreas Bibliotek. – . Foto: Niels Åge Skovbo.

”Det skrevne ord er den bedste missionær”. Sådan lyder titlen på en doktorafhandling om de pavelige bibliotekers historie i Danmark fra 1536-1962, i dansk oversættelse. Afhandlingen er skrevet af Helge Clausen, som i 2005 fik doktorgraden i kirkehistorie ved Det Pavelige Akademi for Teologi i Kraków i Polen.

I afhandlingen beskriver han, hvordan en bogsamling, som en spansk gesandt efterlod, da han forlod København i 1600-tallet, udviklede sig til Det katolske Bispedømme Københavns bibliotek, Sankt Andreas Bibliotek.

Biblioteket, som rummer over 50.000 bind – heraf mange, der ikke findes på andre biblioteker i Danmark – modtager et væld af henvendelser fra mennesker, der søger viden om den katolske kirkes lære og historie. En del af dem får formodentlig aflivet nogle fordomme, og for nogle bliver en af bibliotekets bøger muligvis et skridt på vejen mod en konversion til katolicismen.

Det er seniorforsker, mag.art., ph.d. og doktor i historie Helge Clausen ret overbevist om, og bøgernes funktion som ”missionærer” er en af årsagerne til, at Helge Clausen siden 2006 har været formand for bestyrelsen i Sankt Andreas Bibliotek.

Helge Clausen konverterede i foråret 1968, efterfulgt af sin hustru Birgit året efter. Hans morforældre var indvandret til Danmark fra Polen, og da hans forældre skulle giftes, var det aftalt, at det skulle foregå katolsk. Men hans fars forældre protesterede, og vielsen blev foretaget i en dansk folkekirke. Helge Clausen blev døbt protestantisk og voksede op i en familie uden megen kirkegang, men gik til katolsk messe i Haderslev, når han besøgte sine morforældre.

Da han flyttede hjemmefra for at studere matematik og fysik ved Aarhus Universitet, opsøgte han sammen med nogle medstuderende forskellige kirkesamfund, men følte sig mest tiltrukket af den katolske kirke. Efter han kom til København for at fortsætte studierne, begyndte han at gå til undervisning hos jesuitterne i Stenosgade, og i 1968 blev han optaget i den katolske kirke. Samme år begyndte han at studere psykologi, og i 1973 blev han mag.art. fra Københavns Universitet. 1981-1982 tog han forskningsbibliotekaruddannelsen ved Danmarks Biblioteksskole og blev i 1992 ph.d. i biblioteks- og informationsvidenskab. Han har været forskningsbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus, lektor i informationsvidenskab ved Danmarks Biblioteksskole og seniorforsker ved Statsbiblioteket 1998-2007.

Fra slutningen af 1990’erne fordybede han sig i kirkehistorie, kulminerende med doktorgraden i 2005. Året efter blev han af biskop Czeslaw Kozon opfordret til at træde ind i Sankt Ansgars Biblioteks bestyrelse, hvor han siden har gjort en stor indsats, blandt andet ved at sikre bibliotekets økonomi. I bibliotekets samling står flere udgivelser fra Helge Clausens hånd, blandt andet et leksikon over alle paver og – fra i år – en bog om 393 danske katolikker og katolikker i Danmark – katolsk biografisk leksikon 1536-2018.

At han ved udgangen af juli trådte ud af bestyrelsen skyldes, at kræfterne efter en hjerteoperation er blevet færre.

Af den nye formand for bestyrelsen, Sebastian Olden-Jørgensen, karakteriseres Helge Clausen som ”energisk, engageret og endog meget struktureret” og som et trofast menneske, ”der ikke springer fra en opgave, fordi han møder modgang”. Helge Clausen vil sammen med sin hustru fortsætte med at oversætte og kommentere tekster om benediktinsk historie og spiritualitet. De er tilknyttet et benediktinsk kloster i Tyskland, hvor de jævnligt tager på retræte. Om søndagen kører de fra hjemmet på Djursland skiftevis til Aarhus og Randers for at gå til messe, efter at kirken i Grenaa, hvor Birgit Clausen i en årrække var menighedsrådsmedlem, er lukket. Også deres fire børn og 11 børnebørn er aktive i forskellige katolske menigheder.