Forstander for folk i nød

Han har tidligere udtalt, at når han blev 50 år, skulle nogen sparke ham væk fra jobbet som forstander på Mændenes Hjem. I år fyldte Robert Olsen 51 år, og nu gør han selv alvor af sine ord. Den 1. november tiltræder han som for-stander på Kofoeds Skole i København

Som forstander på Mændenes Hjem har Robert Olsen stået bag en lang række omstruktureringer og initiativer. Senest oprettede hjemmet i april i år en natcafé for kvinder. – Arkivfoto.
Som forstander på Mændenes Hjem har Robert Olsen stået bag en lang række omstruktureringer og initiativer. Senest oprettede hjemmet i april i år en natcafé for kvinder. – Arkivfoto.

På sin første dag som forstander på Mændenes Hjem blev Robert Olsen mødt af en høj lyd. Det var centrets brandalarm, der gik i gang. Den nye forstander for ind til personalet for at høre, hvad der var sket, og tilbyde sin hjælp. Men der viste sig ikke at være noget galt. Brandalarmen var blot måden, hvorpå personalet vækkede de hjemløse og smed dem ud fra hjemmet klokken henholdsvis otte og fjorten hver dag.

LÆS OGSÅ: Robert Olsen - en indigneret forstander

Det var det første, Robert Olsen oplevede på hjemmet. Og det første, han ændrede.

I dag, cirka 18 år og et utal af omstruktureringer, initiativer og tiltag senere, forlader 51-årige Robert Olsen nu selv Mændenes Hjem for at overtage jobbet som forstander på Kofoeds Skole i København en skole, der på et folkeligt og kristent grundlag yder hjælp til selvhjælp til arbejdsledige og mennesker med sociale problemer. Her venter der ham nye udfordringer. Men arbejdet kommer stadig til at berøre socialt udsatte.

Det er den gruppe, jeg synes er spændende at arbejde med. At gøre noget ved fattigdom og folk i nød er vigtigt for mig, og det giver mig noget at være med til at hjælpe, siger han.

Selvom Robert Olsen ikke placerer sig selv i nogen af de kendte teologiske traditioner i Danmark, synes han, at det kristne grundlag, som både Mændenes Hjem og Kofoeds Skole har, betyder meget i hans arbejde.

Både historisk og værdimæssigt er det kristne grundlag vigtigt. Jeg synes, det er et vigtigt fundament at stå på.

Glæden ved at arbejde med socialt udsatte har Robert Olsen muligvis fra faderen, der arbejdede med vanskelige unge, samt fra sin egen uddannelse som sygeplejerske. I 1986 afsluttede han studiet med et speciale om alkoholmisbrug, og han arbejdede derefter med misbrugere, hjemløse og psykiatri. Derudover tog han også en lederuddannelse, der gav ham nok erfaring til at kunne blive forstander på Mændenes Hjem.

Og han har arbejdet hårdt. Siden han startede på Mændenes Hjem i 1993, er der blevet indført næsten lige så mange ændringer som i resten af centerets mere end 100 år lange levetid. Gamle rammer er blevet brudt, og hjemmet har bevæget sig i retning af en status som multihus i stedet for en institution.

En målrettet mand, kalder kollegerne ham. Med skarpt overblik, stor integritet og en masse erfaring.

Man kan altid komme til ham, hvis man har brug for gode råd om arbejdet. Selv i weekenderne vil han gerne stille op og hjælpe, siger kollegaen Ivan Christensen.

Robert Olsen har tidligere udtalt, at social indignation ikke stopper klokken 15. Og når han kommer hjem, kan arbejdet stadig fylde meget for ham, og den 51-årige forstander bruger meget tid på at lave debatindlæg og skrive læserbreve.

Men han holder også fri. Så lægges arbejdet væk for en stund med motion, en god bog eller rejser til Finland, hvor hans kone er fra.

LÆS OGSÅ: En barmhjertig samaritaner på spil i Københavns gader

Robert Olsen overtager stillingen som forstander på Kofoeds Skole den 1. november efter Jens Aage Bjørkøe. Han er gift og har to voksne børn.

skov@k.dk