Fra verdens brændpunkter til indsats for danske hjemløse

Der er flere lighedspunkter mellem at hjælpe flygtninge fra Syrien og danske hjemløse, mener Lisbeth Pilegaard, der efter 20 års erfaring fra internationale konfliktzoner nu skal hjælpe udsatte hjemløse i Danmark. Fra den 1. september er hun ny direktør for Projekt Udenfor

Lisbeth Pilegaard har arbejdet mere end 20 år med internationalt humanitært arbejde. Fra i morgen er hun ny direktør for Projekt Udenfor, der hjælper de mest udsatte hjemløse i Danmark. –
Lisbeth Pilegaard har arbejdet mere end 20 år med internationalt humanitært arbejde. Fra i morgen er hun ny direktør for Projekt Udenfor, der hjælper de mest udsatte hjemløse i Danmark. – . Foto: Jens Juul.

Hun har været med til at organisere genopbygningen af landsbyer under og efter krigen på Balkan og arbejdet i flygtningelejre i Mellemøsten og Afrika. Hun har også ledet programmer, der rådgav kvinder i Afghanistan om deres rettigheder til arv, da hun boede tre år i landet efter Taleban-styrets fald. Hun har desuden siddet med ved bordet, da FN’s daværende generalsekretær Ban Ki-moon nedsatte et såkaldt højt-niveau-panel, der skulle komme med nye forslag til finansiering af humanitært arbejde.

Den 50-årige Lisbeth Pilegaard har 20 års erfaring fra internationale kriser og konfliktzoner som konsulent og rådgiver for blandt andet FN, Udenrigsministeriet, Norsk Flygtningehjælp og en række andre organisationer. I morgen kaster hun sig over et hjemligt humanitært problem, når hun begynder som direktør for Projekt Udenfor, der arbejder på at forbedre forholdene for de mest udsatte hjemløse og tæller 20 ansatte og omkring 50 frivillige. Den seneste optælling af hjemløse er fra 2017 og viser, at der er over 6600 hjemløse i Danmark, et tal, der har været stigende i en årrække. Dertil kommer en voksende gruppe af hjemløse fra blandt andet Øst- og Sydeuropa, der skønnes at udgøre flere hundrede mennesker.

Lisbeth Pilegaard er oprindelig uddannet retoriker fra Københavns Universitet. Hun valgte uddannelsen, fordi hun var interesseret i kommunikation. Hun har været frivillig i humanitært arbejde, siden hun var teenager. Som 18-årig blev hun udvalgt som ungdomsdelegat for Røde Kors, og under studierne tog hun til Kroatien under Balkan-krigen.

Selvom hjælpen til hjemløse i Danmark og kvinder i en afghansk flygtningelejr kan virke som to meget forskellige opgaver, så mener Lisbeth Pilegaard, at der er flere lighedspunkter.

”Der er tale om mennesker, der har mistet deres hjem, og som har brug for, at samfundet udviser rummelighed. Jeg har set borgmestre og lokalsamfund i nabolandene til Syrien, der har udvist rummelighed og fundet nye løsninger som at tage offentlige bygninger i brug, når de skulle huse flygtninge fra Syrien,” siger Lisbeth Pile- gaard, der også fremhæver, at det er nødvendigt at tænke i nye løsninger, hvis indsatsen for udsatte hjemløse skal forbedres.

”Vi er desværre endt et sted, hvor meget af vores socialpolitik stagnerer lidt, fordi vi bliver ved med at gøre mere af det samme, selvom det ikke altid virker,” siger Lisbeth Pilegaard.

Hun mener, at det er vigtigt at udvikle byer med bedre plads til mennesker, som lever anderledes.

”Vi laver fine bytorve og åbner facader op med bagerier, der er designet til et vist segment af befolkningen. Vi er på vej til at ekskludere den forskellighed, der tidligere har været i byerne. Det bliver sværere og sværere for de hjemløse at være i byerne. Hvis vi skal hjælpe de hjemløse, handler det også om, hvordan man indretter byerne,” siger Lisbeth Pilegaard, der i sit nye job blandt andet skal arbejde for at styrke samarbejdet med danske og udenlandske ngo’er om at nytænke indsatsen og tale de hjemløses sag i debatten.

Lisbeth Pilegaards far voksede op i en officersfamilie, der i flere år flyttede rundt i Danmark. Hun har boet størstedelen af sin barndom i Hillerød. Hendes far var blandt andet udstationeret for FN’s fredsbevarende styrke på Cypern, og Lisbeth Pilegaard tilbragte et år på øen. Opholdet på Cypern og hendes mors fagpolitiske arbejde som børnetandlæge vakte for alvor hendes interesse for humanitært hjælpearbejde.

Trods mange udlandsophold de seneste 20 år har Lisbeth Pilegaard bevaret lejligheden på Nørrebro i København som en base. Lisbeth Pilegaard har en kæreste og bruger blandt andet fritiden på byens mange kulturelle tilbud. Hun er konstitueret formand i den europæiske demokratifond, European Endowment for Democracy, der deler midler ud til demokratiprojekter i EU’s nabolande. Hun hjælper også kvinder med indvandrer- baggrund til at få foden indenfor på det danske arbejdsmarked som frivillig mentor for Kvinfo – Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed.