Frivillighed er vejen frem

Socialministeren genudpeger Vibe Klarup Voetmann som formand for Frivilligrådet for perioden 2015-2018

Vibe Klarup Voetmann arbejder som selvstændig konsulent i Vibes kontor og bor i Sønderborg med sin mand og deres tre børn.
Vibe Klarup Voetmann arbejder som selvstændig konsulent i Vibes kontor og bor i Sønderborg med sin mand og deres tre børn. Foto: Lars Bahl.

Vibe Klarup Voetmann har været formand for Frivilligrådet siden den 1. februar 2012. Socialminister Manu Sareen har netop genudpeget Vibe Klarup Voetmann som formand for Frivilligrådet fra den 1. februar 2015 frem til den 31. januar 2018.

Vibe Klarup Voetmann udtaler i den forbindelse:

”I løbet af de seneste par år har frivillige, foreninger og civilsamfund fået status som afgørende aktører, når vi skal nytænke vores velfærdssamfund. Det gælder især i kommunerne, hvor samskabelse, lokale fællesskaber og civilsamfund er blevet helt almindelige vendinger - ikke mindst med inspiration fra Frivilligrådet. Samspillet med civilsamfundet har altså udviklet sig meget hurtigt, men vilkårene og rammerne for den frivillige indsats er stort set uændrede. Jeg håber, at det nye Frivilligråd kan være med til at løfte den dagsorden.”

Vibe Klarup Voetmann har gennem mange år beskæftiget sig med det frivillige område, og hun er blandt andet kendt som en vigtig og visionær debattør og oplægsholder på området. Hun er for eksempel optaget af, hvordan både kommuner og de frivillige sociale og humanitære organisationer får øjnene op for de potentialer, der ligger i et større samarbejde. Hun tror på, at frivillige organisationer kan bidrage til at nytænke og udvikle udfordringer og løsninger i vores velfærdssamfund.

Vibe Klarup Voetmann bestrider en række tillidsposter som for eksempel næstformand i Børns Vilkår og næstformand i bestyrelsen for Roskilde Universitetscenter. Hun har tidligere været direktør for Psykiatrifonden - en humanitær, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for at fremme psykisk sundhed hos danskerne, og for Dannerhuset - en humanitær organisation, der blandt andet driver krisecenter for voldsramte kvinder. Hun har også tidligere været medlem af henholdsvis Center for Social Entreprenørskabs Advisory Board, bestyrelsen for Kofoed Skole og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Frivilligrådet har eksisteret siden 2008. Rådet rådgiver regering og Folketing om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal derudover bidrage til den offentlige debat og skabe opmærksomhed omkring frivillige sociale indsatser og udfordringer i forbindelse med dem. Det gjorde rådet blandt andet i forbindelse med udarbejdelsen af Frivillighedscharteret i 2013.