Prøv avisen

Glæden ved at glæde andre

"Børn i Danmark skal lære, at der i andre lande er børn, der ikke har det, vi har," siger søster Bente Birkmose. Foto: Leif Tuxen

Hun hjælper gerne andre og mener, at det bare manglede med en frivillig indsats. For nylig modtog søster Bente Birkmose Danmissions Ildsjælspris

Et godt ord kommer aldrig skidt tilbage. Omskrivningen af den kendte remse passer om nogen på den 57-årige søster Bente Birkmose, i daglig tale blot søster Bente, fra Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Som barn var hun med på Santalmissionens sommerlejre, og dagene med leg, forkyndelse og mission satte sig så dybt i hende, at hun mange år senere gik ind i en lederrolle for i dag på 13. år at være leder af Kildeborg Pigelejr. Den afholdes af Danmission, der er en fusion mellem Santalmissionen og Det Danske Missionsselskab, og henvender sig til piger fra 7 til 14 år.

?For mig er det vigtigt at give børnene den oplevelse, det er at være på lejr med udeliv, leg, boldspil, snobrød, forkyndelse og mission," siger søster Bente Birkmose.

Hun siger ordene ganske naturligt, for skal man tegne et portræt af det komplette menneske, bliver det folkelige og det kirkelige liv nødt til at gå hånd i hånd. Sådan var det også, da hun som ung voksen skulle vælge sin karrierevej.

Efter en opvækst i Ørum ved Tjele kom hun som 19-årig til Diakonissestiftelsen med det formål at læse til sygeplejerske. Efter kort tid valgte hun imidlertid en uddannelse som diakonisse, der kræver både en erhvervsfaglig og en kirkelig uddannelse. Sidstnævnte fik søster Bente Birkmose på Diakonhøjskolen i Århus, og i 1977 blev hun indviet som diakonisse.

Og så er der det med det gode ord, der altid kommer godt igen. I København mødte søster Bente Birkmose Santalmissionens daværende børne- og ungdomssekretær, Esther Bertelsen, som hun kendte fra sin egen barndoms lejre.

Hun fik hende ind i Santalmissionen, og i 1978 blev hun udsendt som missionær og sygeplejerske til Bangladesh. Her arbejdede hun blandt spedalske, nogle af verdens mest udsatte, og de billeder, der stadig kommer frem på hendes nethinde, bruger hun i dag for nutidens danske børn på Kildeborg Pigelejr.

?Børn i Danmark skal lære, at der i andre lande er børn, der ikke har det, vi har. På den måde kan de lære så meget om de fattige børn, at de også lærer at dele," siger den venlige og sympatiske søster.

Udtalelsen er typisk for den beskedne søster Bente Birkmose. Hun sætter hellere sig selv bagest end blot lidt længere frem, og når man gratulerer hende med Danmissions Ildsjælspris, som hun fik for nylig, siger hun, at prisen så sandelig også er givet til de frivillige, der hjælper til i køkkenet. Og når man spørger til hendes fritidsinteresser, svarer hun, at hun er frivillig ved det kvindenødherberg, Diakonissestiftelsen driver sammen med Kirkens Korshær i Valdemarsgade på Vesterbro. Men får hun så det samme spørgsmål igen, svarer hun, at hun holder af gåture i naturen og klassisk musik.

Musikken spiller en særlig rolle i hendes tilværelse. Efter årene i Bangladesh stod det hende klart, at hun ikke skulle arbejde som sygeplejerske i Danmark. Igen greb hun tilbage til barndommen, hvor hun spillede orgel, fik en PO-eksamen og blev i 1993 fuldtidsansat som organist ved Diakonissestiftelsens kirke.

I sin egentlige fritid går hun derfor gerne til klassiske koncerter, ligesom hun kan fordybe sig i en krimi. Hun bor i en lejlighed bag ved Diakonissestiftelsen, hvor hendes arbejde som organist og livet som diakonisse går op i en højere enhed.

Søster Bente Birkmose er ugift og uden børn, men desto større er glæden ved at se andres børn.

"Jeg holder meget af børn, og jeg holder af at fortælle dem om kristendom og mission. Præcis som jeg selv oplevede det som barn," siger hun.

kirke@k.dk