Prøv avisen

Grundloven er værd at fejre

Tidligere europaparlamentariker Marie Jepsen (K) virker bag kulisserne ved grundlovsmødet på Himmelbjerget i morgen. – Foto: Jørgen Ploug.

På grundlovsdag skal vi minde hinanden om, hvor godt vi i grunden har det. Det mener Marie Jepsen, der er gået fra et globalt politisk liv til et lokalt engagement, hvor der både skal slikkes frimærker og hverves medlemmer

Grundloven udgør den vigtigste del af den basis, vi som danskere er fælles om. Derfor er grundlovstalerne i morgen ikke bare forslidte talemåder. Det er værdifulde ord, som vi bør bruge til at minde hinanden om vores privilegerede liv i frihed og demokrati. 68-årige Marie Jepsen har i mange grundlovstaler selv taget de store ord i sin mund. I morgen er hun imidlertid en af dem, der trækker i trådene ved det traditionsrige grundlovsmøde på Himmelbjerget.

I Silkeborg ved de fleste, hvem Marie Jepsen er. Engang var hun også et kendt ansigt i resten af Danmark og for den sags skyld i resten af Europa. Via sit medlemskab af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti fik hun i 1980erne og begyndelsen af 1990erne sat sit præg på de store politiske linjer. Det udsyn er stadig intakt. Selvom hun i dag bruger sin politiske tæft og sit store engagement i den lokale partiforening, handler det for hende stadig om at gøre opmærksom på, at vi alle har indflydelse, når bare vi opsøger den.

For Marie Jepsen er det noget helt særligt at være en del af grundlovsmødet på Himmelbjerget. På en solrig junidag kan omgivelserne her næsten tage vejret fra en. Og ikke mindst dem, der træder op på den gamle talerstol fra 1925, må blive overvældet af naturen og historiens vingesus. Mere nationalt og grundlovsfejrende bliver det næppe. Det var her, digterpræsten Steen Steensen Blicher holdt sine folkemøder fra 1839, der samlede tusinder af mennesker. Og det er her, det 25 meter høje tårn blev rejst i 1875 til minde om kong Frederik VII, der den 5. juni 1849 gav det danske folk dets frie forfatning.

Tusindvis af mennesker kommer der næppe i morgen, når Silkeborg-afdelingen af Det Konservative Folkeparti inviterer til grundlovsmøde med madkurve, taler og balloner til børnene. Men Marie Jepsen er en af dem, der gør sit til at få folk ud af parcelhushaverne for at samles om Grundloven. Af sine bestyrelseskolleger betegnes hun som den, der hverver alle de nye medlemmer, og som fastholder dem, der er. Hun går heller ikke af vejen for at slikke frimærker, når der skal sendes medlemsinformation ud, ligesom hun altid er fuld af idéer, når hun møder op til møderne i aktivitetsudvalget. En af ideerne er at få gadejuristen Nanna W. Godfredsen fra Vesterbro til at tale på grundlovsmødet på Himmelbjerget i morgen. Et, synes hun selv, spændende og yderst relevant alternativ til den folketingspolitiker eller minister, der plejer at udgøre trækplastret.

Marie Jepsen er født i 1940 i en gård ved Nr. Nissum i Vestjylland. Da hun blev gift, flyttede hun med sin mand til Silkeborg i 1963, og siden har den østjyske by udgjort hendes centrum. I hendes hjem blev der snakket meget politik, men hun blev ret hurtigt klar over, at hun ikke ligesom sine forældre ville stemme på Venstre. Det Konservative Folkepartis mere sociale profil passede bedre til hendes gemyt. I 1978 blev hun valgt ind i byrådet i Silkeborg, og fire år senere blev hun også medlem af Århus Amtsråd. I 1984 lod hun sig opstille til Europa-Parlamentsvalget vel vidende, at der var brug for et kvindeligt islæt på stemmesedlen. Til hendes store overraskelse blev hun valgt og sad i parlamentet indtil 1994.

Marie Jepsen blev enke for seks år siden. Hun er mor til tre voksne børn, og to børnebørn er også kommet til.

washuus@kristeligt-dagblad.dk