Prøv avisen

Guds ord fra hebraisk til færøsk

Tidligere biskop på Færøerne Hans Jacob Joensen nyder at havde tid til både oversættelse og børnebørn. – Privatfoto.

Fiskersønnen Hans Jacob Joensen blev biskop på Færøerne. I morgen fylder han 75 år og er i fuld sving med at oversætte Bibelen til færøsk

Tidligere biskop på Færøerne Hans Jacob Djones Debes Joensen er født i Gjógv som søn af en fisker og har nu bopæl i Birkerød.

Han blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1968, og samme år fik han embede som residerende kapellen ved Anna Kirke på Nørrebro i København. Det var også året, hvor han blev gift med daværende bankassistent Lisbeth Andersen.

I 1970 kom han til Risbjerg Sogn, men så var det også slut med at have sit virke i den sydlige del af Rigsfællesskabet. I 1975 flyttede Hans Jacob Joensen nemlig til Færøerne og blev residerende kapellan i Sydstrømø Præstegæld. Efter tre år i denne stilling blev han sognepræst i Sydstrømø Østre præstegæld. Fra 1990 og indtil afskeden i november 2007 virkede hansom biskop.

Hans Jacob Joensen har deltaget i opbygningen at Det Teologiske Fakultet på Det Færøske Akademi og siddet i bestyrelsen. Desuden har han undervist på Akademiets Teologiske Afdeling fra oprettelsen og frem til 1991. Endvidere han han været formand for bestyrelsen for Sømandshjemmet i Tórshavn og for hvilehjemmet Naina i samme by samt beklædt formandsposten for Den Danske Præsteforening på Færøerne.

Tiden som biskop bød på både gode stunder og på mindre behagelige stridigheder. Således puslede det færøske landsstyre i 2001 med planer om at løsrive den færøske folkekirke fra den danske folkekirke. Joensen var kritisk over for landsstyrets håndtering, og at han ikke var involveret, men fik besked fra Statsministeriet om ikke at udtale sig.

Så var der ifølge Hans Jacob Joensens meget mere glæde over det initiativ, der i hans bispetid blev taget til at få nyoversat Bibelen til færøsk. Oversættelsen skulle ske fra grundsprogene hebraisk og græsk og udføres af ulønnede oversættere, på samme måde som den første færøske bibeloversættelse var det. Alle de kristne trossamfund på Færøerne på nær et bakkede op om initiativet.

Oversættelsen af Det Nye Testamente var færdig i slutningen af 2008, og samtidig var Hans Jacob Joensen selv gået i gang med at oversætte Det Gamle Testamente fra hebraisk, når han kunne afse tid til det. På nuværende tidspunkt er han færdig med to tredjedele og mangler profeterne og Højsangen. Men den helt store gevinst som pensionist er, at han nu har meget mere tid til de tre børnebørn.

Et af hans ønsker til fremtiden er: Uden at kunne eller have noget ønske om at intervenere i Vor Herres planer med mit liv, håber jeg dog, at han under mig den glæde på mine gamle dage at opleve udgivelsen af den nye færøske bibel og at kunne holde den i hånden.