For ham har tro og politik aldrig været en farlig cocktail

Tidligere domprovst i Københavns Domkirke Anders Gadegaard har brugt sit virke til at forsvare Palæstina og råbe op mod politikere og pengemænd – det har ført til flere mediestorme. I dag fylder han 70 år

En præst kan sagtens prædike om politiske emner som udlændingestramninger, dansk krigsdeltagelse og israelske bosættelser, mener den nu forhenværende domprovst i Vor Frue Kirke i København, som fylder 70 år i dag.
En præst kan sagtens prædike om politiske emner som udlændingestramninger, dansk krigsdeltagelse og israelske bosættelser, mener den nu forhenværende domprovst i Vor Frue Kirke i København, som fylder 70 år i dag. Foto: Leif Tuxen.

Når præster får at vide, at deres prædikener er politiske, er det i Danmark ofte ment som en kritik. Men det er snarere et adelsmærke efter Anders Gadegaards overbevisning. For en præst kan sagtens prædike om både udlændingestramninger, israelske bosættelser, dansk krigsdeltagelse og klimaforandringer, mener den nu forhenværende domprovst i Vor Frue Kirke i København, som fylder 70 år i dag og netop er gået på pension.

Listen over de humanitære og politiske kampe, som Anders Gadegaard i årenes løb har gjort til sine hjertesager, er lang – og tilfældene, hvor han over for myndighederne har ageret formidler på udsatte gruppers vegne, endnu flere. For eksempel da knap 30 sultestrejkende irakere i 2002 søgte tilflugt i domkirken, og Anders Gadegaard slog fast, at kirken både havde hus- og hjerterum til dem.

Hændelsen markerer en af flere episoder, hvor den tidligere domprovst med sine idealer om religionsdialog og politisk empati har udfordret tidens herskende idé om, at religion og politik skal være to adskilte størrelser. Han kan efter eget udsagn ikke forstå, hvorfor folk forventer, at kirken skal være "pæn og intetsigende", som han sagde i et interview med Berlingske i februar 2002. 

Få måneder inden skabte Anders Gadegaard røre, da han i en juleprædiken sammenlignede den bibelske fortælling om Herodes’ barnemord af alle små drenge i Betlehem med israelske soldaters behandling af palæstinensere på Vestbredden. Prædikenen slog skår i det gode samarbejde med synagogen i København, og flere fremtrædende jøder mente, at Gadegaards udtalelser var udtryk for antisemitisme. Hele affæren endte med et ”forsoningsmøde” på bispekontoret i Københavns Stift. 

Der blev lagt i kakkelovnen til et nyt stykke forsoningsarbejde, da Anders Gadegaard i 2013 tilkendegav, at folkekirken skulle støtte et projekt om at få opført en stormoské i København. Men, som Gadegaard engang har sagt til Politiken, hvis man har synspunkter, har man også en forpligtelse til at ytre dem: 

"Hellere få megen ros og megen kritik end at være ligegyldig. Mit engagement i debatten udspringer af mit kristne menneskesyn, og derfor handler alt det, jeg udtaler mig om, enten om religion og kirke eller om mennesker, der bliver overset eller uretfærdigt behandlet."

Så hvorfra kommer sansen for aktivisme for præsten? Med skulderlangt hår og en aktiv plads i studenterpolitik på venstrefløjen opfattede den unge Anders Gadegaard kirken som tung og traditionel i oprørsårene efter 1968. 

Han ville gøre kirken relevant for en nutidig livsforståelse, fortæller hans nu tidligere kollega i domkirken Steffen Ringgaard Andresen. Og den opgave er Gadegaard lykkedes med efter knap 25 år som domprovst i Vor Frue Kirke i København, tilføjer han:  

"Anders Gadegaard har evnet på en og samme gang at hente inspiration i kristendommen og traditionen og tale relevant for samtiden. Han er et menneske med kolossal energi og lige så stort mod til at føre disse idéer ud i livet. Det gælder for ham – med et af hans egne udtryk – om at være kirke på en uhøjtidelig højtidelig måde."

At Anders Gadegaard overhovedet endte der ved altereret i domkirken lige midt i København, kan vist ikke karakteriseres som en tilfældighed. Han voksede op på en præstegård i limfjordsbyen Mou som både søn og barnebarn af præster. Her var bordbøn en del af dagens orden, og bønnen har siden fulgt Anders Gadegaard gennem livet. 

Særligt har den liturgiske bøn fyldt de par tusind morgener ved alteret i domkirken, hvor han har stået, når Danmarks Radio har transmitteret morgenandagten. De mange seere, der gennem tiden har bedt med domprovsten, ville måske ikke gætte det, men for den rationelt anlagte Anders Gadegaard har bønnen ofte været en udfordring.

"Man skal ikke korsfæste fornuften for at bede. Bøn udtrykker en dybere tilgang til tilværelsen, end fornuften kan præstere, og der er ikke en modsætning mellem bøn og en fornuftspræget tilgang til verden. Bøn er en fordybelse, som fornuften ikke kan levere," som han sagde i et interview i denne avis i 2021, hvor han reflekterede over bønnens natur. 

Til trods for sin personlige kamp med bøn, beskrives Anders Gadegaard som en gudsbenådet prædikant. Denne evne førte ham i 1998 fra et embede som sognepræst ved Sions Kirke på Østerbro i København til Vor Frue Kirke i København, hvor han som bekendt blev domprovst. 

I 2009 stillede Anders Gadegaard op til bispesædet i Københavns Stift, men måtte med få stemmer se sig slået af den nuværende biskop, Peter Skov-Jakobsen. Gadegaard selv har efterfølgende erkendt, at han med sin åbenmundede og utålmodige natur ville løbe sig mange staver i livet som biskop.

Senest har Anders Gadegaard været genstand for kritik i forbindelse med den ledelsesmæssige håndtering af sagen om et overgreb, som angiveligt blev begået af en medarbejder ved Vor Frue Kirke mod en mindreårig dreng i 1990’erne.

Anders Gadegaard har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.