Han åbnede kirken for alle

Christian de Fine Licht var sognepræst og togentusiast. Men et gennemgående spor i hans liv var også kirkehistorien, som han forskede i, formidlede og fordybede sine prædikener med. I december døde Christian de Fine Licht, 68 år

Pastor emeritus Christian de Fine Licht var en kyndig kirkehistoriker. Blandt andet var han livet igennem optaget af Sønderjyllands historie og særligt de kirkelige forhold i Sønderjylland efter genforeningen i 1920. Et emne, han både skrev om og havde planlagt foredrag om rundt i landet i 2020. – Foto: Lars Vibe.
Pastor emeritus Christian de Fine Licht var en kyndig kirkehistoriker. Blandt andet var han livet igennem optaget af Sønderjyllands historie og særligt de kirkelige forhold i Sønderjylland efter genforeningen i 1920. Et emne, han både skrev om og havde planlagt foredrag om rundt i landet i 2020. – Foto: Lars Vibe.

”22 år som præst her i Haderslev. Det er lige så lang tid, som Sussi og Leo har spillet i Skagen,” bemærkede Christian de Fine Licht ved sin afskedsgudstjeneste i Haderslev Domkirke i 2016. Som sognepræst kombinerede han underspillet humor med en enorm kirkehistorisk viden, og på den vis formåede han at åbne evangeliet for menigheden og kirken for alle. Men den 11. december 2019 gik pastor emeritus og kirkehistoriker Christian de Fine Licht bort i en alder af 68 år.

Christian Vilhelm de Fine Licht voksede op i Søborg ved København med sine forældre og sin lillesøster. Moderen gik hjemme, mens faderen var skibsfører i Det Østasiatiske Kompagni (ØK). Når faderen var til søs, tilbragte Christian de Fine Licht meget tid med sin onkel, og sammen tog de til Københavns Hovedbanegård for at se på skiftespor, lyssignaler og de forskellige togmodeller og deres destinationer.

I 1970 begyndte Christian de Fine Licht på teologistudiet ved Københavns Universitet, og der udvikledes to spor, som blev gennemgående i hans liv. Dels en indgående interesse for kirkehistorie, særligt danske forhold og den liberale teologi omkring 1900-tallet, og dels hans forhold til Birgitte.

Da Birgitte Hjarvard startede som teologistuderende i 1976, var Christian de Fine Licht som studievejleder den første, hun traf. Kun to år gik der, før parret blev gift, og året efter kom sønnen, Henrik, til verden, inden datteren, Marie, blev født i 1984.

De følgende mange års virke som præst i forskellige dele af Danmark fik imidlertid ikke Christian de Fine Licht til at lægge kirkehistorien på hylden. Med ham ”har vi mistet en af de kyndigste forskere i den danske kirkes nyere historie,” skrives i mindeordet fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, som Christian de Fine Licht siden 1993 var næstformand for. Sideløbende var han censor ved de teologiske fakulteter, skrev artikler, holdt foredrag og fungerede i en årrække også som boganmelder ved Kristeligt Dagblad.

Ét af omdrejningspunkterne i Christian de Fine Lichts interesse for liberalteologi var Henrik Pon-toppidan, hvis kirkesyn han så sig genkendt i:

”Man kunne komme ind fra gaden og ikke kende Christian eller kristendom, og så følte man, at der blev talt til en. For Christian behøvede man ikke sidde på første række hver søndag for at være en god kristen. Kirken er for alle,” fortæller pastor emeritus Birgitte Hjarvard Licht.

En vigtig opgave for Christian de Fine Licht som sognepræst var derfor at gøre op med idéen og begrebet om ”kirkefamilien”, som for ham ikke var i overensstemmelse med at møde alle menighedsmedlemmer med respekt og ligeværdighed, fortæller sognepræst ved Lemvig Kirkerne Kim Eriksen, der under Christian de Fine Lichts præstetid i Haderslev var domprovst i Haderslev Domprovsti:

”Man kunne altid regne med en kritisk replik fra Christian, når der gik ’kirkeligt selvsving’ i den. Når vi blev mere koncern end kirke, og hvis jeg blev provst med stort P. Det var en kritik af det kirkelige parnas og hierarki og et forsvar for, at kirken også skal rumme den lille mands tro.”

I sine prædikener krydrede Christian de Fine Licht gerne alvorlige bibeltekster med anekdoter og en underspillet morsomhed, der blev leveret knastørt og med stenansigt, så nytilkomne i menigheden kunne blive i tvivl om, hvorvidt det var alvorligt eller vittigt ment.

Men hans formidling var samtidig præget af hans videns tyngde, fortæller Kim Eriksen:

”Det smukkeste var, at Christian kunne lukke evangeliet op, så man forstod, at nu kom man et spadestik dybere ned i, hvad evangeliet vil os. Jeg gik tit inspireret derfra – med en lyst til selv at prædike.”

Da Christian de Fine Licht gik på pension i 2016, fortalte han til Haderslev Domsogn, at tiden nu skulle bruges på historiske studier og tog. For barndomsinteressen for både fly og tog holdt ved livet igennem.

Han og Birgitte Hjarvard Licht nåede at rejse tilnærmelsesvist Jorden rundt, og i den forbindelse var transportmidlet mindst lige så vigtigt som destinationen. Som da parret skulle til Lissabon og i den forbindelse fløj via Oslo, fordi der derfra var en forbindelse med en flytype, Christian de Fine Licht aldrig før havde fløjet i. Og på Christian de Fine Lichts seneste rejse i sommeren 2019 turnerede han alene i England og Skotland efter en nøje udført togkøreplan.

I 2018 flyttede ægteparret til Nivå på Sjælland, og Christian de Fine Licht blev bisat i Nivå Kirke den 28. december. Han efterlader sig kone, to børn og tre børnebørn.