Prøv avisen

Han fylder kirken med glæde

Holger Lissner er kendt for sin klare forkyndelse i sine salmer. Her ses han som gæstepræst under et arrangement i Aalborg. – Foto: Christian Roar Pedersen.

Holger Lissner rammer himlen med sine jordnære salmer. I dag fylder salmedigteren, komponisten og den tidligere sognepræst og højskolelærer 75 år

Det er en svær kunst at skrive lettilgængelige salmer, som både børn og voksne kan synge med på. Men det kan den nu pensionerede præst Holger Lissner med mange af sine enkle salmer, der får forståelsen af evangeliets storhed til at vokse gennem brug af små, men stærke ord. Hvor mange forældre har for eksempel ikke sunget Holger Lissners lyse aftensalme Nu går solen sin vej til Erik Sommers smukke melodi for deres børn ved puttetid?

Sidste linje af første strofe, for kun i din sol, Gud, kan livet fornys, indfanger en dyb længsel efter Gud, der er typisk for Lissners salmer. Og mange elsker også hans nutidige sprogbrug, der for eksempel kommer til udtryk i samme tekst, når han sender en tanke til dem, der slider sig træt på fabrik.

LÆS OGSÅ: Dyrenes mand

Salmen fra 1980 er optaget i Den Danske Salmebog sammen med syv andre af Holger Lissners salmer og yderligere seks af hans salmeoversættelser og tre af hans bønner i bønnebogen, mens selveste H.C. Andersen til sammenligning kun har fået optaget to salmer i salmebogen. Men Lissner er også en produktiv herre, der har skrevet hundredvis af salmer, børnesalmer og kirkelige viser. Dem kan man finde i mange forskellige sangbøger og tillæg til salmebogen, ligesom hans evner som salmedigter også har sikret ham plads i den norske salmebog og det svenske salmebogstillæg. Og i den kommende nye norske salmebog kommer der endda flere af hans salmer og bønner med.

Gennem tiden har han også selv været med til at indsamle mange sange og salmer som redaktør på forskellige sangbøger. Det er han fortsat med efter sin pensionering, senest med salmesamlingen Lysets utålmodighed, der udkom sidste år med bidrag fra 12 nulevende salmedigtere. Og til efteråret udsender han en ny salmesamling med egne salmer.

Selv var den beskedne salmedigter dog overrasket, da salmebogskommissionen i 2000 også tog hans Kain, hvor er din bror med i betænkningen. For den blev blot skrevet som lille guitarvise i starten af 1970erne, har han tidligere forklaret her i avisen. Men andre vil fremhæve, hvordan den salme netop viser, hvordan Lissner er en mester til at skabe evangelisk klarhed ud af få ord, som i den afsluttende strofe: Kain, hvor er din bror?/ Mon du tror,/ at jeg ikke elsker dig?/ Se kun op,/ på min krop/er der stik og naglegab./Kain, jeg er din bror!

Jesus er altså selv Kains kærlige bror i Lissners salmedigtning. Og hans salmer er kendt for at rumme den slags fortrøstning, ofte i lys lovsang til Gud som i salmen Du fylder mig med glæde, der næsten kan læses som en slags trosbekendelse. Lissner har dog også skrevet mere mørke salmer som klagesalmen Kom, hjælp mig, Herre Jesus fra 1993.Holger Lissner havde en lærereksamen, inden han blev teologisk kandidat i 1962. Han var lærer, da han skrev de først tekster i slutningen af 1960erne, og siden blev han også højskolelærer på Løgumkloster Højskole. Og mens han sideløbende var involveret i kirkens børne- og ungdomsarbejde, forfattede han en række børnesalmer med inspiration i datidens visekultur. Spejder- og FDF-sangbøger er rige på Lissners mundrette tekster. Senere har han skrevet mere direkte til gudstjenestemenigheden, og han var selv sognepræst igennem mange år i Sdr. Bjert ved Kolding, inden han gik på pension i 2003. Men salmedigtningen har han holdt fast i, mens han nu nyder naturen ved Røjle Skov, hvor han er flyttet til sammen med sin kone, Karin. De to har for nylig holdt guldbryllup og fik blandt andet i gave to kajakker, der bliver brugt flittigt, når de ikke læser digte for hinanden eller spiller kammermusik sammen, han på violin og hun på klaver. Sammen har de også tre børn og otte børnebørn.