Han gav sømands- og udlandskirker ny kurs

Tidligere kirkeminister, A.O. Andersen, overtog roret for at gennemføre en vigtig fusion i dansk kirkeliv

A.O. Andersen er tidligere kirkeminister, men har i de senere år stået i spidsen for Danske Sømands- og Udlandskirker, som koordinerer arbejdet  for de godt 53 danske kirker i udlandet. (Foto: Scanpix)
A.O. Andersen er tidligere kirkeminister, men har i de senere år stået i spidsen for Danske Sømands- og Udlandskirker, som koordinerer arbejdet for de godt 53 danske kirker i udlandet. (Foto: Scanpix).

AF CLAUS VINCENTS

For godt halvandet år siden opstod en ny organisation i dansk kirkeliv: Danske Sømands- og Udlandskirker. Det var en fusion af to gamle foreninger med mange år bag sig, og det var kun anden gang i nyere dansk kirkeliv, at en egentlig sammenlægning blev gennemført. Rorgængeren var tidligere kirkeminister A.O. Andersen, som i denne tid er kommet ud i lidt af et blæsevejr, fordi den organisatoriske ide med fusionen måske ikke alligevel kan gennemføres.

Det var to foreninger med succes, som i januar 2004 blev sammenlagt til en. De var begge engageret i et arbejde, som flere og flere danskere har fået øjnene op for værdien af: de omkring 53 danske kirker (Sydslesvig medregnet) rundt om i verden, som en sømand, rejsende eller udstationeret dansker hurtigt finder hen til.

Danskerne er i de senere år i stigende grad begyndt at bruge de danske kirker i udlandet, både til gudstjeneste og kirkelige handlinger, men også som socialt mødested. Problemet med den nyfusionerede organisation er, at der skal rejses nye penge i stedet for det tidligere frivillige bagland, hvis niveauet skal holdes i fremtiden.

65-årige A.O. Andersen har fra begyndelsen af sit nye engagement i udlandskirkerne ikke lagt skjul på, at både staten og erhvervslivet har et ansvar for de danskere, vi sender til udlandet, og som gerne vil bruge kirkerne. Danske Sømands- og Udlandskirker stiller gerne både kirker og præster til rådighed, men økonomien skal hænge sammen, og derfor leder han med lys og lygte efter flere penge til arbejdet. Underskuddet i den nye organisation har ligget omkring de to millioner kroner om året, og det skal fjernes, gerne med hjælp fra menighedsrådenes medlemsbidrag. Derfor er A.O. Andersen ikke glad for Kirkeministeriets nej og håber, at beslutningen kan gøres om.

Som tidligere kirke- og forskningsminister og organisatorisk formand for Centrumdemokraterne kender A.O. Andersen – A.O. står i øvrigt for Arne Oluf – til at tumle med store projekter. Ironisk nok har han altid været mere interesseret i at føre politik. Han blev i 1999 kontaktet for at gennemføre et mindre organisatorisk mirakel og sammensmelte de to kirkelige organisationer med hver deres særlige identitet og tradition. Men det er hans fokus på, at danskere skal have en ordentlig kirkelig betjening i udlandet, der har gjort ham til en samlende figur i den nye organisation.

A.O. Andersen kommer fra en opvækst i et indremissionsk hjem i Vendsyssel, og det vakte hans livslange kirkelige engagement, dog ikke længe i missionsbevægelsen. Han har været formand for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, medlem af Kirkefondets repræsentantskab og i bestyrelsen for Islamisk-Kristen Studiecenter, inden han kastede sig over udlandskirkerne.

Ved siden af det kirkelige engagement fik A.O. Andersen også en politisk løbebane. Han fulgte i sin tid Erhard Jakobsen fra Socialdemokratiet over i det nye Centrumdemokraterne. Det var herfra, han i 1993 blev udnævnt til kirkeminister og året efter tillige til forskningsminister. Men ministertiden fik en brat ende og A.O. Andersen vendte tilbage til sit gamle job i forsikringsbranchen frem til 2000, hvor han gik på pension.

Han havde i sin tid en række politisk betonede poster i Aktive Lytter og Seere og Radiorådet og i Danmarks Radios bestyrelse. Fra bopælen i Haslev er han også gået ind i byrådsarbejde.

A.O. Andersen har to døtre, hvoraf den ene faktisk er blevet teolog. Det er blevet til seks børnebørn, så haven i Haslev har i mange år været fuldt udnyttet som tumleplads.

vincents@kristeligt-dagblad.dk