Prøv avisen
Portræt

Han har folkeoplysning som livsgerning

Den retsstat Ole Stig Andersen var med til at beskytte er truet af de nuværende terrorlove, mener han. Foto: Katrine Emilie Andersen

Per Paludan Hansen kæmper for fællesskab, medborgerskab og et levende demokrati. Han fylder 50 år i dag

Selv i Grundtvigs fædreland kan det være svært at sætte ord på, hvad folkeoplysning er, og hvilken værdi den tilfører den enkelte og samfundet. En af dem, der kan og flittigt gør det, er Per Paludan Hansen, der fylder 50 år den 6. maj.

Som formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, (DFS) sekretariatsleder i LOF og formand for European Adult Education Association (EAEA) har han fået folkeoplysning som livsgerning. En livsgerning, der fejrer fællesskabet, det aktive medborgerskab og det levede demokrati. Men også en livsgerning, der er under et øget pres for at skulle forklare og forsvare sit værd i en tid, hvor de fleste ting måles i nytteværdi og økonomisk vækst.

Den kamp har Per Paludan Hansen aldrig været bleg for at tage. I 2007 blev han formand for DFS, der er en paraplyorganisation for folkeoplysende organisationer. Siden har han jævnligt benyttet chancen til at vise folkeoplysningens særlige evne til at håndtere aktuelle samfundsmæssige udfordringer ved at tage udgangspunkt i fællesskabet og i det enkelte menneskes behov. For eksempel hilste han kulturminister Marianne Jelveds vision for folkeoplysningen velkommen med ønsket om en konkret strategi for det videre arbejde. Senest er han medinitiativtager til DFS' projekter ”Folkeoplysning for flygtninge” og ”Folkeoplysning mod ensomhed”.

Per Paludan Hansen har sin daglige gang i Valby, hvor han siden 2001 har været sekretariatsleder for LOF. LOF, som består af 70 aftenskoler fordelt over hele landet, arrangerer debatter om folkeoplysende emner og tilbyder kurser i it, sprog, sundhed, bevægelse og kreative fag. Han er også formand for Venstre på Frederiksberg og medlem af Venstres hovedbestyrelse.

Det er ikke kun borgere i danske kommuner, der har glæde af Per Paludan Hansens engagement i voksenuddannelse. I 2013 blev han formand for EAEA, som er en europæisk paraplyorganisation for organisationer, der arbejder med voksenuddannelse.

Per Paludan Hansen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og bor på Frederiksberg. Han er ugift og har ingen børn.