Han vil tage kampen for Gud

Som ung journalist mødte Johny Noer en jødisk forfatter, der ændrede hans liv og førte ham på en rejse gennem Europa til Israel. Nu har den 80-årige prædikant hevet to ministerier i Østre Landsret, som skal vurdere, om vielser af homoseksuelle er i strid med Grundloven

Johny Noer bor i dag i Grækenland, efter hans kristne karavane blev smidt ud af Israel. –
Johny Noer bor i dag i Grækenland, efter hans kristne karavane blev smidt ud af Israel. – Foto: Scanpix

Solen var ved at gå ned i Negev-ørkenen, og som på enhver anden aften havde Johny Noer taget sine hunde med ud på en aftentur i den varme ørken i Israel, hvor han boede igennem 12 år. Selvom aftenen lignede de andre aftener, står datoen klart for Johny Noer. For den aften, den 15. april 2010, oplevede Johny Noer Gud tale til ham.

Oplevelsen indledte den mission, der i dag kulminerer i Østre Landsret. Den daværende kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V) havde netop nedsat et udvalg, der skulle undersøge muligheden for folkekirkelige vielser af homoseksuelle, og Guds tale til Johny Noer gik på, at han skulle gå ind i sagen.

Det har han siden gjort ved at skrive tre bøger om emnet, stifte foreningen Med Grundlov skal land bygges og senest med stævningen af Kirkeministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling for at bryde Grundloven med indførelsen af vielser af homoseksuelle.

Men det er ikke første gang, at en besked har haft afgørende betydning for Johny Noers liv. Den kristne prædikant er udlært journalist, og i starten af sin karriere på Kolding Folkeblad blev han sendt til Apostolsk Højskole i Kolding for at interviewe en fransk-jødisk forfatter. Under interviewet havde forfatteren George Beneby en personlig meddelelse til Johny Noer. ”Jesus lever,” sagde forfatteren.

På trods af den simple sætningskomposition gjorde ordene indtryk på Johny Noer, der dengang var midt i 20’erne og ikke havde stor interesse for religion. Han tog budskabet til sig og begyndte fra den dag af at bede til Gud.

Få år efter mødet fik Johny Noer arbejde på Kristeligt Rejsebureau og flyttede tilbage til barndommens København. Som aktiv i 70’er-bevægelsen Unge Kristne kæmpede han mod det, foreningen så som ”det moralske forfald” i tiden.

På Vesterbro i København var han med til at klistre pornobutikker til med plakater med budskabet ”kærlighed er ren”, og på Christiania, den københavnske fristad, fokuserede han på at få unge ud af stofmisbrug.

Johny Noer blev så optaget af evangeliets forkyndelse, at han sagde farvel til fast job og indtægt og rejste som evangelist for den apostolske kirke. I slutningen af 1970’erne drog Johny Noer og hans hustru, franskfødte Gisèle Noer, ud på en mere end 20 år lang rejse gennem Europa med Israel som endestation.

Familien boede i en husvogn og rejste i karavane med andre kristne. Med sig havde de et stort telt, som de slog op på marker langs europæiske landeveje, og selvom karavanen kunne forveksles med et omrejsende cirkus, var det ikke cirkus, men kristne vækkelsesmøder, der blev holdt i det 400 mand store telt.

Johny Noer har med sin afdøde første hustru fire børn, og 12 børn med sin anden hustru, Gisèle Noer. De mange børn var med i karavanen og blev hjemmeundervist indtil 8. klasse, hvorefter de kom på efterskole i Danmark.

I dag bor Johny Noer i Korinth i Grækenland, efter den kristne karavane blev smidt ud af Israel i 2014. Selvom Johny Noers store rejse er slut, rejser han stadig meget. Børneflokken på 16 har resulteret i 28 børnebørn og et oldebarn, som Johny Noer gør en dyd ud af at besøge. Han prædiker ofte i apostolske kirker i Danmark og hjælper kristne flygtninge i Jordan. I anledning af retssagen har han også fundet vej til Danmark.