Prøv avisen

Harald Søbye er død

Den tidligere sognepræst og republikaner blev 91 år

Den gamle stridsmand, tidligere sognepræst Harald Søbye, Fanø, er død, 91 år. Den inkarnerede republikaner ville oprindelig ikke bede for kongehuset under udøvelse af sin præstegerning og blev med tiden en velkendt frontkæmper på venstrefløjen, hvis stærke politiske engagement i 1964 førte til hans endelige afskedigelse fra præsteembedet. Sine seneste år tilbragte han med sin datter og dennes familie på Fanø. Hans sidste offentlige fremtræden var ved 90 års dagen, da han blev hyldet af en 200-tallig skare i Folketingets snapsting. Hans erindringer, udgivet i 1996, havde rammende titlen »Harald Søbye - præst og oprører«. Søbye havde efter sin teologiske embedseksamen i 1935 diverse præstekald i Horsens, Løgstør og Løgsted, inden han i 1948 fik embedet i Blovstrød nord for København. Det var fra prædikestolen her, at han udviklede sig til noget af en politisk agitator. Hele tre kaserner lå i nabolaget, i Høvelte, Sjælsmark og Sandholm - deres nærhed animerede hans modstand mod atomoprustningen og NATO. Landskendt blev han for alvor, da han i sin 2. påskedags prædiken i 1964 fra prædikestolen rent ud sagde: Leve republikken. Det kostede ham embedet: Den daværende provsteret fradømte ham embedet. Den ellers liberalt sindede kirkeminister Bodil Koch måtte, selv om hun fandt Søbye i besiddelse af »gode menneskelige egenskaber og bramfri hæderlighed«, betegne ham som »urimelig« med »afkortet stejlhed over for anderledes tænkende og personlige modstandere«. »Hvor«, spurgte Søbye imidlertid, »er den folkekirkepræst, der tør bringe sin politiske mening frem i prædikenen? Den er dog en del af budskabet... Hvem følger Jesu ord? Paulus er blevet hovedpersonen i den kristne forkyndelse, og det bliver til tåbelige, teologiske doktordisputatser og kolde, hjerteløse prædikener«. Og Søbye kunne fortsat finde stof til forargelse: I 1973 »viede« han i tv-programmet Focus et lesbisk par som et udtryk for sin tilslutning til homoseksuelles ret til en ægteskabslignende status. Danmark kom først i verden med i 1989 at indføre registreret partnerskab for homoseksuelle med retsvirkninger la ægteskab. Søbye boede nogle år i Hillerød og Helsingør, inden han slog sig ned på Fanø. Søbye deltog i sin tid i mange demonstrationer, sit-down-aktioner og blev også anholdt en del gange. Provsteretten havde tilbage i 1964 beskåret hans pension til to tredjedele, men i 1994 besluttede kirkeminister Birte Weiss, at han skulle op på fuld pension. Således opnåede den hærdede og i mange henseender uforsonlige stridsmand i sin høje alderdom en form for æresoprejsning. /ritzau/