Prøv avisen

Hun fører handicappede til Gud

"Tro skal defineres på en måde, så både den kloge professor og den senil demente kan være med," siger Ellen Hessellund Mikkelsen, der er landssekretær for Kristeligt Handicapforbund. Foto: Privatfoto.

"Det er trosbekræftende at arbejde med udviklingshæmmedes tro," siger Ellen Hessellund Mikkelsen, der er landssekretær for Kirkeligt Handicapforbund

Ellen Hessellund Mikkelsen vandt en vigtig sejr, da landets biskopper i sidste uge nedsatte et arbejdsudvalg, der skal afdække, om folkekirken svigter de udviklingshæmmedes muligheder for at udfolde deres trosliv. For det problem har hun arbejdet med i otte år som landssekretær i Kristelig Handicapforening. Og det var også hende, der forud for bispemødet havde taget en norsk kollega med på besøg hos biskoppen i Viborg Stift, Karsten Nissen, så han kunne høre, at der blev arbejdet mere med området i Norge end herhjemme.

LÆS OGSÅ: Tag i kirke i kørestol

"Der er ingen tvivl om, at vi i forvejen gør en del, når det handler om den fysiske adgang til kirkerne. Men hvis man vil åbne kirken for de udviklingshæmmede, handler det ikke kun om at stille kørselsramper op. Og på det kognitive plan halter vi meget tilbage herhjemme i forhold til, hvad man er ved at gøre i Sverige, Norge og Finland," siger hun.

Ellen Hessellund Mikkelsen peger på, at man for eksempel kan gøre gudstjenesterne mere sanselige, så de ikke kun taler til intellektet, hvis man vil åbne gudstjenesterne mere for de udviklingshæmmede.

"Det kunne vi andre også have gavn af," mener Ellen Hessellund Mikkelsen.

For selvom hun selv har taget to forskellige kandidatgrader – som henholdsvis cand.theol. fra Aarhus Universitet og cand.it fra Aalborg – mener hun, at troen er mere end det, der kan forstås med hovedet.

"I vores lutherske tradition er vi blevet vant til, at tro er noget, der skal kunne forklares og forsvares intellektuelt. Men tro skal defineres på en måde, så både den kloge professor og den senil demente kan være med. For troen er en gave. Og det er meget trosbekræftende at arbejde med psykisk udviklingshæmmedes tro. De lærer mig noget om, at det er Gud, der bærer mig, mere end det er mig, der bærer en tro, fordi deres tro ikke kun bygger på det, de kan forstå og forklare. Man kan mærke, at de tror med hele deres væsen," siger Ellen Hessellund Mikkelsen og skynder sig at tilføje, at hun mener, at psykisk udviklingshæmmede har lige så meget brug for forkyndelse som andre. Derfor har hun selv udviklet det webbaserede andagtprogram "Tid Med Gud", der via en hjemmeside giver udviklingshæmmede mulighed for at høre andagter, så de kan få alenetid med Gud uden en hjælper til at læse op.

Det er ikke første gang, at Ellen Hessellund Mikkelsen giver sig i kast med at hjælpe de psykisk udviklingshæmmede til et personligt andagtsliv. Allerede i 1999 skrev hun andagtsbogen "Glæde og lys", mens hun arbejdede som kateket i Christianskirken i Århus. Og hun har i det hele taget altid været optaget af formidling. Som teologstuderende skrev hun speciale inden for religionspædagogik. Det førte i øvrigt til et job på en kristen friskole i Aarhus, hvor hun også arbejdede som støttepædagog for en pige med Downs Syndrom, mens hendes formidlingsprojekt tidmedgud.dk udspringer af hendes studier i it fra Aalborg Universitet. Privat er den 49-årige landssekretær for Kirkelig Handicapforening også gift med en "it-mand". Sammen har de to døtre på 16 og 19 år.

ohrstrom@k.dk