Hun formidler kristendom med begejstring

Helle Krogh Madsen var med til at opfinde Folkekirkens Skoletjeneste og har som leder af skoletjenesten i Frederiksberg og København i over 20 år været med til at formidle viden om kristendom. Mandag fylder hun 60 år

Vi skal ikke lave skjult konfirmationsforberedelse, men gerne vise, hvordan troen har indflydelse på menneskers liv,” siger Helle Krogh Madsen om arbejdet i Folkekirkens Skoletjeneste. -
Vi skal ikke lave skjult konfirmationsforberedelse, men gerne vise, hvordan troen har indflydelse på menneskers liv,” siger Helle Krogh Madsen om arbejdet i Folkekirkens Skoletjeneste. - . Foto: Petra Theibel Jacobsen.

Egentlig drømte Helle Krogh Madsen om at blive arkæolog. Som barn fulgte hun med interesse udgravningerne omkring Asmild Klosterkirke i Vorup ved Viborg, hvor hun voksede op.

Kristendommen var en integreret del af familielivet, og Helle Krogh Madsens mor var i en årrække kirkeværge og medlem af menighedsrådet. Men det var den historiske dimension ved kristendommen, der i første omgang betog Helle Krogh Madsen, der fylder 60 år på mandag.

Helle Krogh Madsen har siden 1985 været sognepræst ved Frederiksberg Kirke i København, men det har siden 1992 kun været en femprocentstilling.

I stedet har Helle Krogh Madsen brugt det meste af sin arbejdstid på Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksberg og København, hvor hun er leder. Skoletjenesten tilbyder tværfaglige forløb og projekter for folke- og privatskoler om alt fra salmesang til lydgenfortællinger af bibelhistorier.

Den første skoletjeneste åbnede i Randers, og i dag er der omkring 35 skoletjenester fordelt over landet. Men det var i København, at idéen til at lave kirkelige skoletjenester efter samme model som dem, der fandtes i for eksempel Zoologisk Have og på Nationalmuseet, opstod. Med i arbejdsgruppen, der udviklede idéen, var Helle Krogh Madsen. Hun var på det tidspunkt sognepræst i Frederiksberg Kirke, og stillingen var et vikariat for Margrete Auken, der havde orlov, mens hun sad i Folketinget.

Tanken med skoletjenesten var fra begyndelsen, at kirken skulle tilbyde undervisning og projekter på højt fagligt niveau, som ikke var forkyndende - og inddrog fag som kristendom, musik, historie og samfundsfag.

”Vi skal ikke lave skjult konfirmationsforberedelse, men gerne vise, hvordan troen har indflydelse på menneskers liv,” siger Helle Krogh Madsen.

Det kan gøres på mange måder, og Helle Krogh Madsen har i snart 25 år udviklet nye former i skoletjenestens tilbud. Det første år var der billedværksted i samarbejde med Københavns Kommunens billedskole og gospelværksted, som året efter blev til salmeværksted, et tilbud, der stadig er med og tiltrækker mange skoleklasser.

I 2007 fandt Helle Krogh Madsen på at inddrage Sebastian, som skrev en musical om danskernes overgang til kristendommen, som skoleklasser kunne prøve kræfter med at opføre. Hendes samarbejdspartner gennem mange år, formand for Religionslærerforeningen, John Rydahl, betoner hendes evne til at lytte sig ind på og tage alvorligt, hvad både de lokale præster og lærere har af ønsker til samarbejdet, og integrere disse synspunkter i skoletjenestens projekter.

Nøgleordene er faglighed og begejstring, selvsamme kombination, der fik Helle Krogh Madsen til at vælge teologistudiet frem for arkæologien. Et ophold på Askov Højskole i 1974-75, hvor teologen Knud Hansen underviste i bibelkundskab, var afgørende:

”Det var tydeligt, at han syntes, at det kristne budskab var det mest fantastiske i verden, men han forkyndte ikke. Han åbnede et univers, som vi kunne gå opdagelse i, og fyldte viden og faglighed på, som viste, hvordan bibelen og kristendommen er vævet sammen med kultur, historie og samfund. Det er det samme, vi gør i skoletjenesten,” siger hun.

Begejstringen for Bibelen og passionen for at formidle har resulteret i bidrag til en række bøger om blandt andet salmer og Grundtvig. Desuden er Helle Krogh Madsen engageret i en gruppe, der arbejder på at lave et ”bibliarium” - et oplevelsescenter, hvor skolebørn, familier og turister kan få forståelse for Bibelens betydning.

En passion for præsten er cykling. Sammen med sin mand, der er bygningsingeniør, cykler hun gerne gennem lavendelmarker og i bjerge omkring familiens feriehus i Frankrig.

Efter en bypassoperation for over 20 år siden begyndte hendes mand at cykle, og da hun ofte var bekymret for ham, når han var væk på træningsture, forærede han hende en racercykel i 40-årsfødselsdagsgave. Den stod ubrugt i fem år, inden hun vovede sig op på den, men nu forcerer hun som regel Valby Bakke i København dagligt, mens hun træder i pedalerne.