Hun gør sorgen mindre sort

Forfatter og sygeplejerske Jorit Tellervo sætter med bogen ”Sorg – når ægtefællen dør” fokus på sorgens nuancer og sommetider fatale konsekvenser. Det får hun nu Werther-prisen for

Jorit Tellervo er sygeplejerske og forfatter til bogen ”Sorg – når ægtefællen dør”. Hendes arbejde med sorg i relation til selvmord er grunden til, hun får årets Werther-pris. – Privatfoto.
Jorit Tellervo er sygeplejerske og forfatter til bogen ”Sorg – når ægtefællen dør”. Hendes arbejde med sorg i relation til selvmord er grunden til, hun får årets Werther-pris. – Privatfoto.

”I fik jo mange gode år sammen” eller ”Det er jo livets gang”.

Sådanne klichéer mødes mange ældre med, når de mister deres ægtefælle. Men den slags bemærkninger negligerer sorgen, mener Jorit Tellervo. Hun er forfatter til bogen ”Sorg – når ægtefællen dør” fra 2015, som hun modtager årets Werther-pris for på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse den 13. september.

Død, sorg og selvmord har på mange måder været nøgleord i Jorit Tellervos faglige liv. Hun uddannede sig til sygeplejerske, fordi hun oplevede sin mors kræftsygdom og død, da hun var ganske ung. Moderen valgte at dø i hjemmet, og det ”dannede mig til hele hospice- filosofien at være en del af det”, fortæller hun.

Som sygeplejerske har hun blandt andet haft ansvaret for de patienter, der ønskede at dø i eget hjem, og fordi hun altid har været en del af græsrødderne bag hospice-tanken, var det kun naturligt for hende at være med til at grundlægge Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg i København i 1997. Senest har hun været tilknyttet Videncenter for Rehabilitering og Palliation, hvor hun primært har arbejdet for at udvikle indsatsen for ældre efterladte. Sorgen hos ældre, der mister deres ægtefælle, kan nemlig få voldsomme konsekvenser:

”Det kan være livstruende at være i sorg. Mange selvmord sker blandt ældre, og sorg øger risikoen for selvmord,” fortæller Jorit Tellervo.

Werther-prisen og de tilhørende 10.000 kroner gives til mediearbejdere, der belyser selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden. Jorit Tellervo får årets pris, fordi hun i sin bog blandt andet formidler, hvordan sorg kan føre til selvmord.

Inden moderens død var det ikke planen, at Jorit Tellervo skulle være sygeplejerske. Hun skulle tværtimod være kunstner. Hendes danske far og finske mor var begge billedkunstnere, og selv har hun aldrig sluppet penslerne, men i stedet har hun brugt kunsten i sit arbejde:

”Jeg laver portrætter af mennesker i sorg. Dem bruger jeg blandt andet, når jeg er ude og fortælle om det barske grundvilkår, det er, at vi alle skal dø en dag,” fortæller hun.

På hendes hjemmeside kan man se nogle af de sorgportrætter, hun har lavet. Nogle er mørke og dystre, andre er mere farverige. Ligesom sorgen, hvis man skal tro Jorit Tellervo:

”Mange mennesker tror, at sorg er sort. Men sorg er mangefarvet. Sorg affødes jo af en stor kærlighed, og på den måde er sorg en meget kraftfuld og levende fortælling. Jeg har så mange betydningsfulde møder med mennesker, der har mistet, fordi det er det vigtigste i deres liv, det handler om.”

Der hersker mange mis-forståelser om sorg, mener Jorit Tellervo. Sorg er ikke ens for alle, men alle kan få brug for støtte i sorgen. Derfor er hun glad for at modtage Werther-prisen, der kan være med til at sætte fokus på netop det:

”Det er altid dejligt at få anerkendelse for det arbejde, der er en hjertesag for mig. Men det væsentligste er at få spredt budskabet om sorg og støtte. Af samme grund kan alle downloade bogen på internettet. Viden om, hvad sorg og kompliceret sorg er, bør være tilgængelig for alle.”

Jorit Tellervo bor i Rørvig med sin mand, der også er billedkunstner. Sammen har de to børn og et barnebarn.