Hun vil formidle psykiatriens menneskelige ansigt

Psykiatrifondens nye formand, Anne Lindhardt, har etikken som omdrejningspunkt -- nu skal hun øge danskernes viden om psykiske sygdomme

Anne Lindhardt er en af Danmarks mest velanskrevne psykiatere. -- Foto: Bax Lindhardt.

Det kommer ikke som nogen overraskelse for folk, der kender hende, at centerchef for Psykiatrisk Center København Anne Lindhardt er blevet udnævnt til formand for Psykiatrifonden. Hun er ikke blot en af Danmarks mest velanskrevne psykiatere, men også en kvinde, der ikke kan lade en udfordring ligge. Og trods et stort ansvarsområde mærker man ikke, at hun har travlt, forlyder det. Et roligt og seriøst menneske. Meget fremkommelig og gennemredelig.

"Hun er præget af en fantastisk god etik. Hun har en meget skarp forståelse for det at behandle andre mennesker – hvad enten det er patienter eller andre personer – på en anstændig måde," siger Lars Søndergaard, klinikchef på Psykiatrisk Center Glostrup.

Nu skal Anne Lindhardt være frontfigur i Psykiatrifonden, der forsøger at øge danskernes viden om psykisk sygdom og gennem åbenhed mindske stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom. En opgave, hun blandet andet sagde ja til, fordi hun i mange år har været optaget af formidling af psykiatrien:

"Arbejdet med at give psykiatrien et menneskeligt ansigt er noget af det vigtigste, vi kan gøre for faget," siger hun.

Anne Lindhardt blev optaget af psykiatrien under sin uddannelse, hvor hun havde et plejevikariat på det psykiatriske hospital Sct. Hans.

"Jeg blev fascineret af processerne i sindet og af mødet mellem patientens subjektive oplevelse og behandlerblikket, der forsøger at forstå det udefra. Jeg er også fascineret af, at man i psykiatrien ikke kan få entydige svar, men er nødt til at tænke mere bredt. Og så er jeg optaget af fagets møde mellem lægevidenskab, psykologi og eksistensen i bredere forstand," siger hun.

Anne Lindhardt er uddannet speciallæge i 1983. Hun blev siden overlæge i Roskilde Amt og var med til at starte den første distriktspsykiatri i Roskilde. Så blev hun cheflæge i Roskilde Amt, herefter klinikchef på Rigshospitalet og i 2008 centerchef for Psykiatrisk Center Bispebjerg indtil udnævnelsen til sin nuværende stilling for godt et år siden. Blandt mange andre poster kan nævnes formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og medlem af Retslægerådet.

Anne Lindhardt er gift med rektor ved Pastoralseminariet Mogens Lindhardt. Sammen har de tre sønner på 39, 36 og 34 år, der er antropolog, virksomhedskonsulent og skuespiller.

"Hun kommer fra et humanistisk og eksistentielt stimulerende miljø, og fagligt har hun også gjort sig gældende i forhold til etiske aspekter blandt andet omkring etablering af de nationale værdier i psykiatrien: ansvar, respekt og faglighed," siger Jes Gerlach, den afgående formand fra Psykiatrifonden.

Netop nu arbejder Anne Lindhardt på at færdiggøre en bog om etik og værdier, og når arbejdet ellers levner tid, dyrker hun sin interesse for litteratur, kunst og film. Og så vandrer hun:

"Jeg elsker at gå. Hvor som helst," siger Anne Lindhardt, der ud over almindelige vandreture blandt andet har tilbagelagt dele af pilgrimsruten til Santiago og også har besteget Mount Kenya.

vaaben@k.dk