Prøv avisen

Hun viser vejen til fremtidens forskning

Maja Horst, forsker CBS Foto: DFIR.

Kommunikationsforsker og institutleder på Københavns Universitet skal rådgive regering og Folketing om forskningspolitikken fremover

Den 45-årige Maja Horst, der er institutleder på Humaniora på Københavns Universitet, er netop blevet nyt medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget bestyrelsesmedlemmerne til det nye Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, DFIR. Blandt de tre medlemmer, der kommer fra universiteterne, er altså lektor Maja Horst, der er institutleder på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Her har man seneste år har markeret sig med stærke forskningsbaserede argumenter i debatten om eksempelvis sociale og etiske aspekter af ny naturvidenskabelig forskning.

En anden af hendes mærkesager handler om nødvendigheden af tværvidenskabelig forskning og forskningens relevans for samfundet.

LÆS OGSÅ: Filosoffen, der udfordrer danskernes etik

Maja Horsts arbejde er båret af en vision om at skabe et robust videnssamfund, hvor befolkning, politikere, industri og andre interessenter bidrager til en konstruktiv samtale om fremtidens forskning, kulturelle udfordringer og teknologisk udvikling, siger dekan Ulf Hedetoft, der på vegne af Det Humanistiske Fakultet har indstillet Maja Horst til posten.

Maja Horst har et særligt fokus på forskningskommunikation i teori og praksis et arbejde, der har givet sig udslag i flere eksperimenter med interaktive installationer. I 2009 modtog hun både Videnskabsministerens forskningskommunikationspris og FUHUs forskningsformidlingspris for dette arbejde.

Hun er uddannet cand.comm. i kommunikation og samfundsfag fra Roskilde Universitet og ph.d. fra Copenhagen Business School, hvor hun også har været adjunkt, lektor og ph.d.-skole- leder. Siden 2011 har hun været institutleder på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Sideløbende med ledelsesopgaverne har Maja Horst været aktiv forsker. Senest har hun engageret sig i et internationalt banebrydende, tværdisciplinært samarbejde omkring syntesebiologi.

Maja Horst er født den 25. februar 1969. Hun er gift og har to børn.