Prøv avisen
Portræt

Jeppe Aakjær blev hans skæbne

Henning Linderoth er vokset op med Jeppe Aakjær. Her er han ved dette års Jenlefest 7. august. Foto: Ole Sørensen

Skibonitten Henning Linderoth har med viden , flid og lokalpatriotisme formået at gentage Aakjærs popularitet. I dag er han at finde på Klassikerdagen

Det har været en travl sommer for Aakjærselskabets formand, Henning Linderoth.

Digterens 150-årsfødselsdag er blevet fejret ved flere hundrede arrangementer rundtomkring i Danmark, og mange steder har der været brug for formandens hjælp og ekspertise. Men Henning Linderoth bærer med smil sin byrde. Han har det allerbedst, når han kan få alle organisatoriske ender til at gå op, og ikke mindst, når han kan få mennesker til at interessere sig for Jeppe Aakjær. Derfor tager han også turen fra Skive til København i dag, hvor Danmarks Biblioteksforening markerer Klassikerdagen med fokus på forfatterne Jeppe Aakjær og Johannes Jørgensen.

Henning Linderoth er vokset op med Jeppe Aakjær. Hans far, der havde sit eget bageri i Skive, gik rundt og sang Aakjær-viser, når han bagte rugbrød og kanelsnegle, og når han i fritiden var sammen med sine tre drenge. Jeppe Aakjær var til stede i hjemmet i en grad, så Henning Linderoth ikke mindes, at han nogensindeikke har interesseret sig for digteren. Derfor var det også helt naturligt for ham at melde sig ind i Aakjærselskabet, da det blev dannet i 1980 og samtidig genoptog folkeoplysningsfesterne ved kunstnerhjemmet ”Jenle”, som Aakjær selv satte i gang i 1910.

I 2004 blev han formand for det litterære selskab, der siden er blevet langt det største af slagsen i Danmark og også et af de største i Europa. Medlemsskaren, der i 2004 var 250, er i dag vokset til 2200. Samtidig er antallet af besøgende på Jenle vokset fra cirka 3000 om året til de 15.000 gæster, som Henning Linderoth forventer at nå op på i år. Stedet drives af Aakjærselskabets betyrelse samt 150 frivillige, og det er ikke mindst Henning Linderoths fortjeneste, at det forløber til alles tilfredshed.

Hans ildhu er legendarisk, og kombineret med sin store viden om Aakjær samt stoltheden over at være sallingbo og skibonit har han løftet stedet fri af museumsstøvet og gjort det til et levende og nutidigt sted. Og han har, ifølge flere, gentaget den popularitet, som Jeppe Aakjær nød i sin samtid, og har videreført digterens blik for mangfoldigheden i fællesskaber, der består af mennesker, der både kan bruge hænder og hoved.

Selv siger Henning Linderoth, at det har betydet meget i hans liv at forstå Aakjær så dybt, og at det er en stor glæde for ham, at mange i de her år sætter pris på Aakjærs fremfærd over for udnyttere af mennesker og natur. Han deler kæligheden og respekten for Aakjær med sin hustru, Vinnie, der også sidder i Aakjærselskabets bestyrelse og blandt andet har ansvaret for forlaget Jenle.

68-årige Henning Linderoth blev født som efterkrigsbarn i landsbyen Roslev uden for Skive og har som voksen bosat sig få kilometer derfra i landsbyen Jebjerg. Efter folkeskoletiden i Skive tog han ud at sejle og arbejdede blandt andet som bager i skibskøkkener. Da han kom hjem i 1964, gik han i lære som bager hos sin far. Men bøgerne trak i ham, så efter et ophold på Krabbesholm Højskole tog han en hf-eksamen og kom derefter ind på Skive Seminarium. Som nyuddannet lærer fik han arbejde på Salling Efterskole og tog samtidig som fjernstuderende en kandidatgrad i pædagogik og didaktik ved Københavns Universitet.

En overgang læste han også teologi på Aarhus Universitet, men den uddannelse blev dog aldrig færdig. I 1995 blev han ansat på Skive Seminarium og senere også ved Via University- afdelinger i Skive, Herning og Aarhus. Her var han frem til 2010, hvor han valgte at gå på efterløn. Som det fremgår af ovenstående, har det dog langtfra været nogen drivertilværelse. Tværtimod arbejder han ofte langt flere timer i Aakjærselskabet end en almindelig ugenorm foreskriver her i landet.

Henning og Vinnie Linderoth er forældre til to voksne børn og bedsteforældre til to børnebørn. Ud over familielivet bliver der også tid til at dyrke en politisk interesse på organisationsplan i partiet Det Radikale Venstre og et slag skak, blandt andet mod datteren, der har været på det danske landshold i skak.