Klimaansvarlige kirker på dagsordenen

Kirkeligt arbejde på tværs af provstiet og et grønt engagementer nogle af de ting, Keld Balmer Hansen sætter pris på som provst. Han fylder i dag 60 år

Arbejdet som formand i Skovløkke Lokalråd giver Keld Balmer Hansen en stærk forankring i pastoratet. – Privatfoto.
Arbejdet som formand i Skovløkke Lokalråd giver Keld Balmer Hansen en stærk forankring i pastoratet. – Privatfoto.

Siden starten af 2012 har provst Keld Balmer Hansen være provst i Bogense Provsti. Det er et arbejde, han finder spændende, blandt andet fordi han lærer præster og menighedsråd godt at kende, og at blive involveret i mange sager, der har betydning for provstiet, sætter han også stor pris på. Han fremhæver også, at han i højere grad end tidligere har mulighed for at sætte samarbejder i gang på tværs af provstiet.

Keld Balmer Hansen er født i Tønder. Han blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1988 og samme år ansat i Østrup-Skeby Pastorat på Fyn. Fra 1995 til 1996 var han præst ved en amerikansk luthersk kirke i Baltimore i USA, og i 2001 underviste han som gæstelærer på Ruhija Theological Seminary i Tanzania.

Han er engageret i Skovløkke Lokalråd, der har hans pastorat som arbejdsområde. Han er formand for rådet, og han siger, at arbejdet dér giver ham en stærk forankring i pastoratet.

I 2008 var Keld Balmer Hansen med til at stifte det netværk af kirker, der kalder sig for Grøn Kirke, og han har i nogle år været formand for Grøn Kirke Arbejdsgruppen under Danske Kirkers Råd. I arbejdsgruppen vil man blandt andet gerne fremme den teologiske samtale om klima og miljø. Der arbejdes også med at fremme et grønt engagement og en ændret adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning blandt kirker og kirkelige organisationer.

I de seneste ni år har Keld Balmer Hansen desuden arbejdet sammen med ”Rejseholdet”, som er en gruppe af frivillige, der hjælper til ved gudstjenesterne. Han føler, at de frivilliges aktive deltagelse giver en stærk fornemmelse af, at gudstjeneste er noget, man er sammen om. Desuden får det flere til at komme i kirke.

Keld Balmer Hansen har i det hele taget været aktiv i mange sammenhænge de seneste mange år. Han var eksempelvis fra 1998 og 18 år frem medlem af det mellemkirkelige stiftsudvalg for Fyens Stift, i seks år medlem af bestyrelsen for Brødremenighedens Danske Mission, og siden 2009 har han været sekretær for Bogense Provstis provstikonvent.

Keld Balmer Hansen har siden 1987 været gift med Susanne Mandrup, der er professor ved institut for molekylær biologi og biokemi på Syddansk Universitet. De er bosat i Otterup, og parret har to børn, Anders og Charlotte, født i henholdsvis 1989 og 1992.

I sin fritid holder Keld Balmer Hansen af at vandre og cykle. Cirka en gang om året cykler han på en enkelt dag fra Nordfyn til København, hvor parrets to børn bor. I denne sommer deltog han desuden i Nijmegenmarchen i Holland, hvor han gik fire gange 40 kilometer.