Kommunalreformens bedstefar har stadig håb for Udkantsdanmark

Henning Strøm var i 1970 arkitekten bag kommunalreformen, der reducerede antallet af kommuner markant. I morgen fylder han 90 år og mener, at han har opnået alt det, han gerne ville

Henning Strøm har gennem livet haft en nær relation til kongefamilien. Som departementschef i Boligministeriet havde han ofte sin gang på de kongelige slotte for at drøfte forbedringer med både kong Frederik IX og dronning Margrethe II.
Henning Strøm har gennem livet haft en nær relation til kongefamilien. Som departementschef i Boligministeriet havde han ofte sin gang på de kongelige slotte for at drøfte forbedringer med både kong Frederik IX og dronning Margrethe II. Foto: Kristian Djurhuus.

”Det er mit svendestykke,” siger Henning Strøm og refererer til kommunalreformen i 1970, da han to dage før sin 90-årsfødselsdag bliver spurgt om, hvad livets højdepunkt har været.

For selvom et langt liv er gået med diverse tillidsposter, er det ikke svært for morgendagens fødselar at fremhæve tilværelsens vigtigste bedrifter. En vigtig gerning her er også Øresundsforbindelsen, som Henning Strøm foranledigede blev sat i værk, og som han tager frem i vanskelige situationer og praler lidt af.

Henning Strøm blev kandidat i jura fra Københavns Universitet i 1950 og blev derefter ansat i Indenrigsministeriet som sekretær. I 1955-1957 blev han udstationeret i Esbjerg, fordi Indenrigsministeriets medarbejdere skulle skoles i, hvordan kommunerne fungerede. En periode, som Henning Strøm beskriver som ”en meget positiv del af tilværelsen”.

Kommuneinteressen kom nemlig til at holde ved hele vejen, og i 1960 nedsatte man en kommission, der skulle se nærmere på kommuneinddelingen og strukturen. Den blev Henning Strøm en del af, og så gik han ellers i gang med at analysere, hvordan kommunerne egentlig fungerede ude i landet. Han startede i Præstø og fandt hurtigt ud af, at de kommunale opgaver ikke passede til den eksisterende kommunestruktur. Undersøgelserne blev debatteret vidt og også udsat for megen kritik, men efter at man havde arbejdet for en omlægning i 10 år, lykkedes det i 1970 at reducere 1388 kommuner til 275.

Her på sine ældre dage håber Henning Strøm stadig, at man ligeledes vil nedsætte en kommission, der skal kigge på Udkantsdanmark, da han mener, at denne del af landet trænger til en optimering.

Kommunalreformens indførelse forfremmede Henning Strøm til departementschef i Boligministeriet i 1969. Dette arbejde ”morede ham kolossalt meget”, som han siger. Her fik han nemlig også ansvar for de kongelige slotte og blev således en slags vicevært for kong Frederik IX og senere for dronning Margrethe II.

Sidenhen blev han en del af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fonds bestyrelse. Det betyder, at Henning Strøm gennem livet har haft en nær relation til kongefamilien. Således sørgede samme familie også for at opfylde to ting, som Henning Strøm efter et langt arbejdsliv i 1996 stadig ikke havde nået: at komme om bord på kongeskibet Dannebrog og at gå hen over kolonnaden på Amalienborg. Da det kom Dronningen for øre, at Henning Strøm ønskede dette så inderligt, blev han inviteret til frokost på Dannebrog med Dronningen som borddame, og nogen tid forinden havde han haft lejlighed til at den gå den ønskede kolonnadetur.

”Da jeg havde oplevet det, havde jeg opnået alt,” siger fødselaren selv om oplevelsen.

Henning Strøm var departementschef i 12 år, inden han blev stiftamtmand i København, hvor han rundede et virksomt arbejdsliv af i 1995.

Han voksede op med tre søstre på Frederiksberg og havde som søn af en kontorchef i finansministeriet og en hjemmegående mor en tryg barndom, hvor mentaliteten var ”børnene først og de voksne så”. Forældrene var præget af en høj moral, og derfor er værdier som at have tillid til sine medmennesker og hjælpe, hvor der er behov, blevet grundsten i Henning Strøms eget liv. Hans mor var meget religiøs, men det smittede ikke af på ham. Han ville hellere spille fodbold end at gå i kirke.

Den høje alder betyder, at Henning Strøm har overlevet alle gode venner - også sin egen hustru. De fleste venner er døde, og de, der ikke er, er på plejehjem. Derfor kan han sommetider føle sig lidt alene. Men heldigvis er livet også fyldt med to døtre og fire børnebørn, som han har et ualmindeligt godt forhold til. De går ud og spiser sammen mindst en gang om måneden, og derudover bliver det til en masse læsning om besættelsestiden. Lige nu læser han på skift bøgerne ”Faldne i Danmarks frihedskamp” og ”Besættelsestiden i København.”