Prøv avisen
Nekrolog

Grundtvig-kender med internationalt udsyn

Ved Knud Eyvin Bugges 90-årsfødselsdag i oktober 2018 fik alle gæsterne en lille bog med titlen ”Hvorfor Grundtvig?”, hvor fødselaren beskrev baggrunden for sit livslange engagement i Grundtvig, hans skoletanker og den religionspædagogik, der kunne udledes deraf. – Foto: Leif Tuxen.

Knud Eyvin Bugge var en af landets førende eksperter i Grundtvigs skoletanker og var med til at etablere et internationalt netværk af religionspædagoger. Kontakterne til forskerkolleger og venner i hele verden holdt han ved lige til det sidste. Han blev 91 år