Prøv avisen
Portræt

Kvinde med kristendom og spejderliv i blodet

”Gennemsnitsalderen er høj, så vi skal gerne have flere yngre med, og vi skal hele tiden udvikle os,” siger Birthe Kragh Sørensen. – Foto: Lene Esthave

Birthe Kragh Sørensen er ny formand for Y’s Men’s Club i Danmark – som den anden kvinde nogensinde. Hun vil gøre organisationen mere attraktiv for yngre mennesker

Y’s Men’s Club er en international humanitær hjælpeorganisation på et kristent grundlag, der oprindeligt kun var for mænd. En del af de lokale klubber i Danmark er stadig rene mandeklubber. Men antallet af blandede klubber er i stigning, og det vækker glæde hos 70-årige Birthe Kragh Sørensen, der netop er blevet udpeget som formand for Y’s Men’s Club i Danmark. Samtidig vil hun dog ikke presse på for, at der optages kvinder i alle klubber.

”Det nytter ikke noget at presse ting igennem. Det vigtigste er, at vi samarbejder om vores fælles mål,” siger hun, der derfor har valgt mottoet ”i harmoni sammen” for sin formandsperiode i Y’s Men’s Club.

”At løse opgaver i fællesskab er en vigtig værdi for mig, som jeg har med fra spejderbevægelsen. Desuden har vi sidste år ændret organisationens struktur, så vi arbejder mindre hierarkisk og mere i team, og det passer mig vældig godt,” siger Birthe Kragh Sørensen, der det næste år er øverste leder af de i cirka 160 klubber i Danmark samt Øst- og Centraleuropa, der organisatorisk hører under region Danmark.

Y’s Men’s Club blev etableret i USA i 1922 som støtteorganisation for YMCA (KFUM) og har i dag på verdensplan cirka 1650 klubber med i alt cirka 29.000 medlemmer fordelt på 65 lande. Organisationens danske historie går tilbage til 1947.

Året efter blev Birthe Kragh Sørensen født i Nyborg i en kirkeligt engageret familie, hvor begge forældre var grønne spejdere. Faderen var menighedsrådsmedlem og sad med i lokalbestyrelsen for den folkekirkelige bevægelse Unge Hjem. Birthe Kragh Sørensen blev spejder som syv-otte-årig og er stadig aktiv i De Grønne Pigespejdere, blandt andet som formand for det sønderjyske Hjartbro Spejdercenter. Efter endt skolegang kom Birthe Kragh Sørensen i lære i køkkenet på Unge Hjems efterskole ved Aarhus, og her mødte hun sin mand, der var elev på skolen. Han uddannede sig siden til diakon og plejehjemsassistent, mens Birthe Kragh Sørensen blev beskæftigelsesvejleder. Da hendes mand i 1976 fik en stilling på et plejehjem i Løgumkloster, flyttede parret dertil, og Birthe Kragh Sørensen blev ansat på samme plejehjem som beskæftigelsesvejleder. Mens de arbejdede på plejehjemmet, var der sjældent mulighed for at holde fri og gå i kirke om søndagen, men Birthe Kragh Sørensen understreger, at kirkegang, kristendom og spejderliv ligger i hendes dna, og at hun lægger stor vægt på at forsøge at udleve de kristne værdier i alle sine aktiviteter.

De sidste år af sit arbejdsliv arbejdede hun på deltid som blandt andet handicaphjælper, og det gav hende mulighed for at optrappe sit engagement i den lokale Y’s Men’s Club, som hun og hendes mand var med til at grundlægge i 1986. Hun har gennem årene haft flere lokale og regionale ledelsesposter og er kendt som et tålmodigt, loyalt og ansvarsbevidst menneske, der altid er parat til at give et ekstra nap med, når der er brug for det. Og det er der ofte, når der skal samles penge ind til de projekter for børn og unge, som Y’s Men’s Club støtter.

”Mange klubber driver genbrugsbutikker og sælger julekalendere. Andre laver kunstudstillinger eller børnedyrskuer, og nogle har en jordbærmark og sælger høsten derfra ved en vejbod. Vi samler cirka 15 millioner kroner ind årligt, og det lykkes kun, fordi medlemmerne er både kreative og engagerede. Men gennemsnitsalderen er høj, så vi skal gerne have flere yngre med, og vi skal hele tiden udvikle os,” siger Birthe Kragh Sørensen.

I det næste års tid skal der blandt andet samles ind til etablering af et hjem for forældreløse drenge i Tanzania og til den dansk-græske organisation Faros, der driver et center i Athen for uledsagede flygtningebørn.

Ud over sit engagement i Y’s Men’s Club er Birthe Kragh Sørensen med i en gruppe af frivillige, der står for aftensangen i Løgumkloster Kirke, ligesom hun og hendes mand sætter stor pris på samværet med deres tre voksne børn og de i alt syv børnebørn i alderen 2-14 år.