Lærd teolog med Søren Kierkegaard som omdrejningspunkt

Anders Kingo er netop flyttet fra en præstegård i Sønderjylland til et nyt embede som præst ved Helsingør Domkirke. I morgen fylder han 60 år

Anders Kingos oldefar mente at have fundet frem til, at familien var i familie med Thomas Kingo, den store salmedigter og biskop. -
Anders Kingos oldefar mente at have fundet frem til, at familien var i familie med Thomas Kingo, den store salmedigter og biskop. - Foto: Lene Esthave/Scanpix

Det er en teolog i bevægelse, som fylder 60 år i morgen. Anders Kingo, der blev dr.theol. i 1995, er netop flyttet fra præstegården i Ullerup Sogn ved historiske Dybbøl i Sønderjylland til en præstestilling ved Helsingør Domkirke.

Anders Kingo beskrives som en blændende prædikant.

”Så det bør glæde biskoppen,” siger en ven, der også mener, at Anders Kingo kan fylde domkirken og en hvilken som helt anden kirke.

”Og han havde vel en 20.000 bøger med sig til den nye præstebolig.”

Det er ånden, der gør Kierkegaard så interessant

Anders Kingos store interesse er tænkeren Søren Kierkegaard. Ikke mindst Kierkegaard som teolog.

Derudover har han også været optaget af, om der er en forbindelse mellem Kierke-gaards teologiske tanker og teologien i Brødremenigheden i Christiansfeld. Søren Kierkegaards far var medlem af Den Herrnhutiske Brødremenighed og tog tidligt Søren Kierkegaard med til menighedens møder i København. Det prægede Søren Kierkegaard resten af livet.

Søren Kierkegaard-fejringen i 2013 var Anders Kingo ikke udelt begejstret for. Her udtalte han følgende kritik:

”Jeg gør bare opmærksom på, at har man ikke åndens dybdedimension med, så snyder man sig selv. Det er den, som gør Kierkegaard virkelig interessant og vedkommende.”

Kierkegaard er omdrejningspunkt

Anders Kingo placeres af kolleger som en teolog, der læner sig mod det grundtvigsk-tidehvervske. Det hænger blandt andet sammen med, at han skrev doktordisputatsen ”Analogiens teologi. En dogmatisk studie over dialektikken i Søren Kierkegaards opbyggelige og pseudonyme forfatterskab” i 1995. Den kom til verden i præstegården i Ullerup ”med piberøgen hængende i gardinerne”, som en kollega udtrykker det.

I det hele taget har Anders Kingo været en meget flittig teologisk skribent og bidraget til kirkeligt-teologiske tidsskrifter som blandt andet Fønix, Tidehverv og Dansk Teologisk Tidsskrift. Oftest er det Søren Kierkegaard, der har været omdrejningspunktet for artiklerne.

Anders Kingo har tidligere i sit liv stillet sig til rådighed som bispekandidat to gange. Det er sket både i Haderslev Stift i 1998 og i Ribe Stift i 2003. Men biskop er han ikke blevet, i hvert fald ikke endnu.

Anders Kingo har arrangeret flere rejser for sin menighed, blandt andet til det græske fastland, som har en rig historie, når det gælder den tidligere kristendom. En af rejsedeltagerne beskriver, hvordan Anders Kingo stod ved Areopagos og læste Paulus' tale til athenienserne højt.

Anders Kingo beskrives også som en mand, der holder en mængde foredrag, men privat kan han også være indesluttet, hedder det fra en kilde.

”Der er intet tilfældigt i, hvad der falder ud af munden på ham,” siger en ven.

Anders Kingos første hustru døde i 2001. Fra det ægteskab er der en søn og en datter på henholdsvis 22 og 32 år. Nu er han gift med Maria, med hvem han har en datter på næsten tre år.