De kristne palæstinenseres forkæmper

Knud Jeppesen voksede op i et indremissionsk hjem i Vendsyssel, blev ekspert i Det Gamle Testamente og fandt et kald, da han blev ansat på et økumenisk teologisk institut nær Betlehem. Nu fylder han 80 år

Knud Jeppesen underviste i næsten 35 år på Aarhus Universitet i Det Gamle Testamente, før han i 1999 rejste til Betlehem for at blive vicerektor ved et økumenisk institut for teologiske studier. I dag går han og hustruen Ida til gudstjeneste i den lokale sognekirke i Lystrup, hvor de bor. – Foto: Flemming Jeppesen/Fokus

I efterårsferien rejser dr.theol. Knud Jeppesen, hans hustru Ida og de fleste af deres tre børn, svigerbørn og ni børnebørn til Malta på en uges familieferie. Anledningen er Knud Jeppesens 80-årsfødselsdag i morgen. At ferien henlægges til Malta, skyldes ikke kun de behagelige temperaturer på den lille middelhavsø, men også det faktum, at en væsentlig del af Knud Jeppesens interesser kan knyttes dertil.

Han har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med Det Gamle Testamente, semitiske sprog, bibel- og kirkehistorie og nærer desuden en særlig passion for de kristne palæstinensere. Fra 1999 til 2004 var Knud Jeppesen ansat som vicerektor og professor på det økumeniske teologiske institut Tantur, der ligger på grænsen mellem Betlehem og Jerusalem. Grunden, hvor det økumeniske institut ligger, er ejet af Vatikanet og lejet ud til det katolske Notre Dame-universitet i Indiana. Men før Vatikanet købte grunden, var det korsridderordenen johanitterne, der ejede grunden, og johanitternes flag, som ligner Dannebrog, sidder stadig over porten. Johanitterne har grundlagt store dele af nutidens Malta – og desuden er maltesisk et semitisk sprog. Derfor er der forbindelse mellem Knud Jeppesen, familiens feriedestination og hans virke for palæstinenserne.

Knud Jeppesen voksede op i et indremissionsk hjem i Vendsyssel, hvor faderen var landsbylærer og kirkesanger. Efter matematisk studentereksamen begyndte han på teologistudiet på Aarhus Universitet, opdagede snart, at han havde sans for sprog, og supplerede med studier i semitisk filologi og klassisk arabisk.

Han blev kandidat i teologi i 1965 og herefter ansat som underviser samme sted, fra 1974 til 1999 som lektor ved Institut for Gammel og Ny Testamente. I 1987 blev han dr.theol., og i 1980’erne var han med til at lave den nye danske bibel-oversættelse.

I 1999 gjorde en kollega ham opmærksom på en ledig stilling på Tantur, og Knud Jeppesen søgte og fik stillingen som vicerektor og professor, mens hans hustru Ida, der havde arbejdet mange år som lærer på en skole i Aarhus-området med en stor andel af arabiske og muslimske elever, fik en deltidsstilling på instituttet som blandt andet bestyrer af de studerendes boghandel.

Knud Jeppesen havde rejst en del i Mellemøsten og var bekendt med de politiske og religiøse forhold. Alligevel blev opholdet mere dramatisk, end han havde forestillet sig, for kort efter parrets ankomst brød den anden intifada ud. Noget af det værste var ifølge Knud Jeppesen at høre mørklagte israelske kamphelikoptere cirkle rundt over Tanturs område, hvor de angiveligt følte sig i sikkerhed, fordi grunden var ejet af Vatikanet, hvorefter de fløj ind over Betlehem og bombede dele af byen, hvor mange af instituttets både kristne og muslimske ansatte boede.

Efter at have forlænget kontrakten en enkelt gang forlod Knud og Ida Jeppesen endelig Tantur i slutningen af 2004, og i en kronik her i avisen beskrev han de blandede følelser, der var forbundet med afskeden, fordi ”landet er et helvede for mange af dets indbyggere – både blandt jøder, kristne og muslimer.”

Knud Jeppesen fremhæver dog også positive erfaringer af det økumeniske og interreligiøse miljø på Tantur, hvor han underviste forskere og præster fra hele verden i Det Gamle Testamente og Israels/Palæstinas historie, og understreger, at han tog beriget hjem som ”mere lutheraner og mere grundtvigianer end før”.

Siden hjemkomsten har Knud Jeppesen været engageret i foreningen Betlehems Venner, der i samarbejde med den lutherske kirke i Betlehem arbejder for fred og forsoning og for at skaffe uddannelse og arbejde til lokalbefolkningen. Knud Jeppesen har holdt mange foredrag om de kristnes vilkår i Mellemøsten og har rejst i regionen for at uddybe sin viden om netop det. Efterhånden er rejseaktiviteten blevet mindre, og besøgene i Betlehem færre. Han glæder sig dog over at modtage jævnlige nyhedsbreve fra Tantur, som trods den fortsat konfliktfyldte situation stadig fungerer som økumenisk møde- og uddannelsessted.