Lektor med fyldepen og orden i sagerne

Kjeld Slot Nielsen, der er ansat som lektor i prædikenlære på Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter,beskrives som en teolog med gamle dyder i behold

Den nye lektor i homiletik, Kjeld Slot Nielsen beskrives som en kyndig teolog, der er Løgstrup-mand om en hals. - Privatfoto.
Den nye lektor i homiletik, Kjeld Slot Nielsen beskrives som en kyndig teolog, der er Løgstrup-mand om en hals. - Privatfoto.

Den 43-årige cand.theol. og ph.d. Kjeld Slot Nielsen tiltræder den 1. oktober som lektor ved Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter i homiletik - prædikenlære. Det har centret netop offentliggjort i en pressemeddelelse.

Han beskrives som ”myreflittig og disciplineret” i forbindelse med sit arbejde.

”Han kan forbinde det intellektuelle med det dannelsesmæssige og er en teolog, der hylder gamle dyder,” siger en kilde, der står teologen nær.

Og de gamle dyder inkluderer også, at han holder fast ved, at der skal være orden i sagerne. Der er et element af ”ordnung muss sein” over ham, lyder det videre.

”På hans kontor ligger alt, hvor det skal, og han skriver med en fin fyldepen med blåt blæk. Der er ikke overladt noget til tilfældighederne.”

Kjeld Slot Nielsen har også, som mange teologer, en glorværdig fortid med teologernes julerevy, hvor han lå i en krybbe.

”Det var et helt grotesk billede,” siger en daværende medstuderende.

Kjeld Slot Nielsen blev kandidat i 2000, og samme år fik han embede som grundtvigsk valgmenighedspræst for Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, hvor han var i 13 år.

Mens Kjeld Slot Nielsen læste, havde han sideløbende vikariater som præst i henholdsvis Skovby, Tilst og Kasted, der alle ligger ved Aarhus.

I tiden som valgmenighedspræst fik han også tid til at færdiggøre en ph.d. Det skete i 2014. Og de, som overværede hans ph.d.-forsvar, fik en forelæsning på et meget højt niveau, hedder det, og forelæsningen holdt alle akademiske dyder i hævd.

Kjeld Slot Nielsen beskrives som stærkt inspireret af den aarhusianske teologiprofessor K.E. Løgstrup. Og det var også ham, der var genstand for afhandlingen, som behandlede gudsbegrebet i Løgstrups sene teologi.

Og homiletikken er ham ikke fremmed. Før han blev tilknyttet Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter, har han været timelærer i homiletik på Pastoralseminariet i Aarhus, hvor man underviser kommende præster.

Kjeld Slot Nielsen beskrives som dygtig til at undervise de yngre præster og præstestuderende, der helst skal lære at mestre spændingen mellem det teologiske sprog og folkeligt dansk, for at prædikenen også bliver spændende.

De mennesker, der har mødt Kjeld Slot Nielsen i grundtvigske kredse, beskriver ham som en veltænkende og velformuleret herre, ikke mindst når han taler om den gamle danske salmedigter.

Kjeld Slot Nielsen er ikke alene-præst i præstegården. Den huser nemlig også hans hustru, Iben Johanne Nielsen, der er præst i Låsby og Gammel Rye Sogne.

En anden valgmenighedspræst beskriver Kjeld Slot Nielsen som en højt begavet teolog, der har en lang præsteerfaring.

”Og så har han en dejlig tenorstemme, som han godt kunne udvikle noget mere. Det er altid godt, når prædikanter har en godt udviklet stemme,” siger præsten.

Kjeld Slot Nielsens familie består af hustruen, Iben, og tre drenge.