Prøv avisen
Nekrolog

Mand for både oplysning, medier og mission

Også efter pensioneringen gjorde Kristian Buhl en stor indsats for missionsarbejdet, som han betragtede som folkekirkens mest forsømte opgave. – Foto: Leif Tuxen

Tidligere provst, forstander på Haslev Udvidede Højskole og formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse Kristian Hjerrild Buhl er død, 88 år

Hans store hjerte for Kristeligt Dagblad var ikke til at tage fejl af.

Sådan lyder det fra flere af de medlemmer af Kristeligt Dagblads bestyrelse, som i en årrække arbejdede sammen med Kristian Hjerrild Buhl, der døde sidste onsdag i sit hjem i sydsjællandske Haslev.

Kristian Hjerrild Buhl var i mange år medlem af Kristeligt Dagblads bestyrelse, og i en tid præget af røde tal på bundlinjen gjorde han det som formand for bestyrelsen fra 1977 til 1991 til sin store mærkesag at sikre, at danskerne fortsat skulle have en avis med et kristeligt afsæt. Det var således det teologiske snarere end det forretningsmæssige udgangspunkt, der drev formanden, som i en periode gjorde brug af årlige indsamlinger for at undgå, at avisen skulle gå fallit.

Af kollegerne beskrives han som ”ubestikkelig” og ”til tider stædig”. Han ville ikke gå på kompromis, hvis først han havde sat sig noget for. Til trods for det var han en ”fantastisk samarbejdspartner” og en ”ualmindeligt behagelig mand”, der var loyal, omgængelig og imødekommende over for enhver, han mødte på sin vej.

Kristian Hjerrild Buhl nåede mellem 1974 og 2000 både at være med i bestyrelsesarbejdet og at bestride poster som formand for Kristeligt Dagblads Fond og medlem af repræsentantskabet.

Kristian Hjerrild Buhl blev født den 11. februar 1929 som gårdmandssøn på Vardeegnen og valgte som ung at trodse sine forældres planer om, at han skulle overtage driften af gården. I stedet underviste han på en indremissionsk skole og blev som 29-årig uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet. Efter kandidatuddannelsen blev han feltpræst og fungerede herefter som sognepræst i de nordjyske sogne Sønderup og Suldrup fra 1959 frem til 1964, hvor han og hustruen Enna blev forstanderpar på den missionske Haslev Udvidede Højskole. Her praktiserede han særligt de klassiske grundtvigske skoletanker, som han anså som en livsskole for det kristne liv.

Buhl havde i sin tid på højskolen en elev, der blev berørt af, at forstanderen i undervisningen havde sagt, at homoseksualitet var en synd. I 2013 modtog han et brev fra eleven, som forklarede, at hans liv efter skolen havde været præget af angst og depression, indtil han sprang ud som homoseksuel. Buhl skrev tilbage, at han havde ændret holdning, og i et indlæg i Kristeligt Dagblad kunne man så læse, at han ikke længere mente, at der var bibelsk belæg for at dømme på baggrund af seksualitet.

”Det piner mig, at jeg måske har givet mange af dem (eleverne, red.) en livslang smerte eller endnu værre: at de har følt sig dømt som ikke rigtige kristne mennesker. For det var og er de,” skrev Buhl og tilføjede:

”Jeg anerkender altså nu fuldt ud homoseksuel kærlighed og homoseksuelles ret til med god kristen samvittighed at udleve den.”

Buhl var forstander i 16 år, mens han sideløbende fungerede som formand for Indre Mission i Haslev, medlem af menighedsrådet i Haslev og hjælpepræst samme sted. I 1980 overtog han et ledigt embede som sognepræst i den sydsjællandske by og blev kort efter udnævnt til provst i Ringsted-Sorø Provsti. Som provst stod han blandt andet bag en ændring i folkekirkens forsikringer, Folkekirkens Selvforsikring, som resulterede i store besparelser.

Sideløbende med sit virke som præst og provst havde han en række tillidsposter, blandt andet hos KFUM, i Dansk Folkeoplysnings Samråd og inden for undervisningsområdet. Buhl tog efter 18 år som provst sin afsked i 1998 og gik på pension.

Afskeden med arbejdsmarkedet betød dog ikke, at han trak sig helt tilbage. I stedet valgte han at fokusere på blandt andet missionsarbejde som frivillig stiftspræst for Folkekirkens Mission i Roskilde Stift. Buhl opfattede missionen og diakonien som folkekirkens mest forsømte opgave og kaldte derfor præster og menigheder til ansvar for kirkens mission både lokalt og globalt. Studier i forholdet mellem kristendom og islam førte i emeritusårene desuden til adskillige foredrag.

Kristian Hjerrild Buhl blev 88 år gammel og efterlader sig hustruen gennem 58 år, Enna Margrethe Ølgaard Buhl, samt børn, svigerbørn, børnebørn og et oldebarn. Begravelsen finder steder tirsdag den 9. januar klokken 13 fra Haslev Kirke.