Med øje for danskernes religiøsitet

Konfirmation, danskernes forhold til årets højtider og undervisning er blot nogle af Leise Christensens mange interesser. I dag fylder hun 50 år

Leise Christensen i Løgumkloster. Fuglene er kunst lavet af Inge Lise Westman. – Foto: Lone Stidsen.

Leise Christensen har siden 2007 været lektor på FUV i Løgumkloster. Hun er desuden efter eget udsagn indehaver af folkekirkens længste og mest imposante titel, nemlig midlertidig, deltidsbeskæftiget, ulønnet hjælpepræst. Dette hverv varetager hun i de to små vesterhavssogne Stadil og Vedersø. 2001-2007 havde Leise Christensen embede som sognepræst i Sdr. Lem Sogn i Vestjylland.

Hun blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1995, ordineret i Ribe Domkirke og blev samme år undervisningsassistent ved Aarhus Universitet, Det Teologiske Fakultet, afdeling for Gammel Testamente, hvor hun senere i nogle år desuden virkede som ekstern lektor.

Som lektor i Løgumkloster beskæftiger hun sig med religionspædagogik og Gammel Testamente, inden for hvilket hun i 2001 skrev en ph.d.-afhandling, nemlig om Prædikerens Bog. Desuden arbejder hun med emner som almen religionspædagogik og efteruddannelse af sognemedhjælpere.

LÆS OGSÅ: Den socialt indignerede ener

Leise Christensen har selv og i samarbejde med andre lavet en del kirkelige undervisningsmaterialer, blandt andet Kort om Gud og det voksenpædagogiske materiale Livtag og tro, håb og kærlighed for minikonfirmander. Endvidere har hun også i samarbejde med andre været redaktør af og bidragyder til en række prædikenvejledningsbøger samt været dansk leder af et større internationalt forskningsprojekt om konfirmander i flere europæiske lande. Hun har også udtalt sig i adskillige artikler om eksempelvis den genkomne interesse for det religiøse aspekt af julen, danskernes manglende viden om pinsen og unges motiver til at blive konfirmeret. Ligeledes har hun udtalt sig om udviklingshæmmede menneskers ret til at have en tro, og hvordan omverdenen håndterer dette emne.

Dertil kommer en længere publikationsliste, hvor et af de dominernede emner er konfirmation.

Nævnes kan det også, at i år, hvor det fejres, at Bibelselskabet er 150 år ældre end hende selv, at hun er næstformand i selv samme selskab. Hun blandt andet også medlem af Eksternt Råd ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus og af det biskoppelige arbejdsudvalg om dåbsoplæring, af internationalt konfirmandforskningsudvalg og beskikket teologisk sagkyndig i gejstlige sager.

Leise Christensen bor i Lem St., og fritiden anvendes på hunde, Winston Churchill, Bibelen og en samling af blomstrede kopper.