Prøv avisen
Portræt

Med Brorson i blodet

I Taarnborg kan Bente Bramming kombinere sine to store interesser: teologi og kunst. Foto: Scanpix

Bente Bramming bor i Taarnborg, Brorsons gamle bispesæde i Ribe. I morgen fylder hun 50 år

At bo i Brorsons gamle bispesæde, Taarnborg, må være som at få salmedigteren og hans værk ind i blodet. Sådan har det været i mere end 10 år for museumsinspektør, cand.theol., ph.d. Bente Bramming, der har sin daglige gang i Ribes latinerkvarter omkring domkirken, katedralskolen og stiftamtmandgården.

Bente Møll Bramming, der i morgen fylder 50 år, stammer fra Hjørring og er uddannet teolog fra Aarhus Universitet med sideløbende studier i kunsthistorie. Hendes speciale handlede om kirkekunst, og således kunne hun forene sine to hovedinteresser: religion og kunst. Senere blev hun lærer på Ryslinge Højskole i kunsthistorie og religion, og hun har også undervist på Syddansk Universitet i Ny Testamente og på Den Frie Lærerskole i religion. Med til fødselarens mange formidlingskanaler hører også at holde foredrag og skrive anmeldelser og artikler til en række tidsskrifter.

Sammen med sin mand, teolog og forfatter Torben Bramming, er Bente Bramming dybt engageret som daglig leder af Taarnborg, det lille videncenter i Ribe for H.A. Brorson. Her boede salmedigteren fra 1743 til sin død i 1764. I 2003 købte Bramming-parret bygningen, som Ny Carlsbergfondet derefter har sørget for at restaurere gennemgribende, således at den markante renæssancebygning fra 1500-tallet i dag står som en fornem repræsentant for sin tid.

I 2008 overgik bygningen til Realdania. Taarnborg står for arrangementer og udgivelser, der er knyttet til Vestslesvigs historie fra 1500 til 1800, til Brorson og til salmedigtning generelt.

I 2010 forsvarede Bente Bramming sin ph.d.-afhand-ling ved Syddansk Universitet om formidling af kulturarv, ”Tid og rum i formidling af kulturarv. Værenstænkning og autenticitet inden for kulturarvsturisme”.

I Kierkegaard-året 2013 stod hun som museumsinspektør bag udstillingen ”Længsel. Lundbye og Kierkegaard” på Ribe Kunstmuseum, der på fornem vis skabte forbindelse mellem kunst og teologi.

I den nærmeste fremtid udsender Bente og Torben Bramming pragtværket ”Hans Adolf Brorson. Stederne og salmerne” med fotografier af Suste Bonnén på Kristeligt Dagblads Forlag.