Menneske gennem musik og middelalder

I kirkehistoriker og komponist Nils Holger Petersens liv hænger musik, matematik, middelalder og moderne kunst sammen både privat og professionelt. I morgen fylder han 70 år

Nils Holger Petersen var fra 2002 til 2012 leder af Danmarks Grundforskningsfonds center for studiet af kulturarven fra middelalderens ritualer ved afdeling for kirkehistorie, Københavns Universitet.
Nils Holger Petersen var fra 2002 til 2012 leder af Danmarks Grundforskningsfonds center for studiet af kulturarven fra middelalderens ritualer ved afdeling for kirkehistorie, Københavns Universitet. . Foto: Leif Tuxen.

”Kristendommen og livet er ikke fastlagt en gang for alle. Derfor giver dogmatikken ikke færdige svar, men er fortløbende forsøg på at forstå det guddommelige i tilværelsen. Ordene og den rationelle forståelse rækker ikke til at indfange verdens storhed. Men hvor ordene og det rationelle ikke rækker, kan musikken åbne for en fornemmelse af det guddommelige, og den fornemmelse kan paradokserne i den matematiske logik også åbne for.”

For kirkehistoriker, komponist, matematiker og middelalderekspert Nils Holger Petersen hænger musikken, den teologiske forskning og matematikken sammen.

Bachs klaversonater og Chopins etuder blander sig i hans erindring om den tidlige barndom, hvor hans ungarskfødte mor, Elisabeth Klein, der var uddannet pianist ved Liszt-akademiet i Budapest som elev af Béla Bartók, øvede sig. Nils Holger var med sin mor til prøver på Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater, og især Mozarts opera ”Don Givoanni” gjorde indtryk på den kun femårige dreng. Musikken gik i kroppen på Nils Holger og blev et sprog, han kom til at udtrykke sig i som komponist af både avantgardemusik og værker, der trak tydeligere på klassisk tradition. Som seksårig begyndte han at få klaverundervisning af sin mor, som 13-årig begyndte han at komponere, og som 18-årig var han elev hos avantgardekomponisten Ib Nørholm.

Da Nils Holger Petersen efter studentereksamen skulle vælge fag, overvejede han både musik og matematik, men valgte efter råd fra sin mor det sidste.

”Hun vidste, at musikkens verden kan være meget konkurrencepræget, så hun syntes, at jeg skulle vælge matematikken, og jeg var ret autoritetstro, så det gjorde jeg,” forklarer han.

Han blev cand.scient. i matematik fra Københavns Universitet i januar 1969 og fortsatte sine studier i to år ved matematisk institut på universitetet i Oslo. Allerede inden da var han imidlertid debuteret som komponist, da han via sit møde med nogle unge teologer i København blev engageret i eksperimentelle gudstjenester, hvortil han skrev og opførte flere orgelværker.

Mødet med teologerne vækkede hans slumrende interesse for teologi, som han havde haft siden konfirmationsforberedelsen. Mens han boede i Oslo, opfordrede hans amerikanskfødte antropologiuddannede kone ham til at kaste sig over teologien, da hun fornemmede, at det var her, hans største interesse lå. Han fik kendskab til den såkaldte §2-bestemmelse, der betød, at man kunne blive præst med en kandidatuddannelse inden for et andet fag end teologi, og med sin matematikeksamen i bagagen kastede han sig over teologiske studier ved Københavns Universitet, samtidig med at han underviste i matematik ved universitetet i Oslo.

I 1974 fik han job som kaldskapellan ved Lindevang Kirke, hvor han siden blev sognepræst og arbejdede frem til 1990. Han skrev fortsat musik, blandt andet en liturgisk opera, ”Vigilie for Thomas Becket”, og arbejdede med at integrere ord og musik som ligeværdige udtryk i gudstjenesten. Ved siden af arbejdet som præst læste han hebraisk, latin og græsk og skrev speciale om kristendom i musikken.

På opfordring fra professor i teologi Theodor Jørgensen søgte og fik Nils Holger Petersen et ph.d.-stipendium ved Det Teologiske Fakultet og blev i 1994 ph.d. med en afhandling om det middelalderlige latinske musikdrama. Musikkens rolle i liturgien og liturgiens indflydelse på kunsten – også senere i historien – har siden haft Nils Holger Petersens interesse, og den har han haft mulighed for at forfølge via sit store netværk blandt forskere i den vestlige universitetsverden.

Når han til sommer går på pension fra sin stilling som lektor i kirkehistorie, håber han at få mere tid til at komponere – og til samvær med familien, sin ekskone, deres to voksne børn, den musikuddannede søn og den antropologiuddannede datter, samt de i alt fem børnebørn i alderen syv måneder til ti år. Hele familien samles på lørdag, hvor Nils Holger Petersens runde dag fejres ved en privat fest.