Prøv avisen

Mild, myndig og myreflittig biskop

Biskop Lise-Lotte Rebel ved festgudstjenesten i søndags i anledning af, at Helsingør Stift -- folkekirkens yngste -- fejrede 50-års-jubilæum. Ved hendes side går Niels Preisler, direktør for Statsforvaltningen i Hovedstaden, der også dækker Helsingør. Foto: Lars Johannessen/Helsingør Dagblad.

Biskop i Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel fylder 60 år på søndag

47 år efter ordinationen af Danmarks fire første kvindelige præster brød Lise-Lotte Rebel gennem glasloftet og indtog bispesædet over Helsingør Stift den 1. april 1995 som Danmarks første kvindelige biskop. Dermed slog hun Grønlands biskop Sofie Petersen med en måned.

Lise-Lotte Rebel vandt afstemningen over fem mandlige kandidater, blandt andet en domprovst, en dr.theol. og en rektor. I erindringen hos en række kirkelige iagttagere var der dog mere tale om et fravalg af en anden kandidat end et tilvalg af den daværende mangeårige sognepræst ved Sankt Olai Kirke – domkirken i Helsingør.

På søndag fylder Lise-Lotte Rebel 60 år.

Opfattelsen af fravalget varede ikke ved. Blandt hovedparten af de 300 sognepræster i Danmarks folkerigeste stift er der en udbredt tilfredshed med en biskop, der er stiftets kvinde.

Rosende tillægsord som lydhør, mild, myndig, myreflittig, synlig i menighederne og støttende falder i en lind strøm. Og der skal enten sygdom eller udlandsferie til for at holde biskoppen fra enten at prædike selv eller sidde på kirkebænken i en af stiftets mange kirker.

"Hun er virkelig i stand til at give menigheder, menighedsråd og præster det rygstød, der kan være nødvendigt, når folkekirken mødes med urimelige krav," siger for eksempel en sognepræst.

En anden, at "hun har et stærkt fagligt fundament og er konsekvent i tænkningen om ordets forkyndelse".

Lise-Lotte Rebel siger da også selv, at hun er taknemmelig for sit kald og stærkt føler omsorg, varme og samhørighed strømme mod sig fra stiftets præster.

Hun indrømmer gerne, at hendes liv leves i teologiens verden, og ikke mindst sammen med den schweizisk-fødte teolog Karl Barth (1886-1968). Han og biskoppen er helt enige om, at vejen til Gud går gennem Jesus Kristus.

"Barth var klar i mælet og talte ikke abstrakt om Gud, og er man ikke det, bliver der for meget støj på linjen," siger biskoppen, der både holder foredrag om Barth herhjemme og i udlandet samt skriver artikler om ham. Den seneste udkommer snart i Tyskland.

Der er ikke meget "hele Danmarks biskop" over Lise-Lotte Rebel.

Og det mener hun heller ikke selv, at hun bør være. Det sker aldrig, at hun udtaler sig om andet end det kirkelige og teologiske, for "folk her i stiftet regner jeg for så kloge, at de godt kan danne en politisk mening selv".

En undtagelse var det største kirkelige postyr i nyere tid: sagen om sognepræsten i Taarbæk, Thorkild Grosbøll, der udtalte, at han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. Det var i 2003.

Her fik Lise-Lotte Rebel en dosis offentlighed, hun nok gerne havde været foruden.

I stiftet både roses og skoses hun for sin konflikthåndtering. I Grosbøll-sagen mener flere, at hun smed håndklædet i ringen ved at overlade Kirkeministeriet beslutningen om, hvorvidt præsten skulle stilles for en lære-domstol. Hele tre kirkeministre var der på sagen, inden Bertel Haarder (V) i 2007 droppede en læresag, men lagde tilsynet med Taarbæk-præsten hos daværende biskop i Roskilde Stift, Jan Lindhardt.

Grosbøll blev ikke den eneste præst under tilsyn af en anden biskop. Den anden er dog af den fredeligere slags: Biskoppens svigerdatter, der er præst i stiftet, er under tilsyn af biskoppen i København for at sikre habilitet i tilfælde af en konflikt.

"Men hun får altså stiftsbladet," lyder det lakonisk fra Lise-Lotte Rebel.

Lise-Lotte Rebel holder fødselsdagen privat med familie og nære venner. Og derefter kalder langrendsskiene.

Efter 600 til kaffe på Marienlyst i søndags ved Helsingørs Stifts 50-årsdag er endnu en gigantfest i overkanten.

Også her var der roser. En menighedsrådsformand fra den københavnske vestegn, som også er en del af Helsingør Stift, sagde blandt andet: "Lise-Lotte, du er en af os fra vestegnen. Du kommer fra vestegnen, hvor du har været præst, og du holder ved os. Du er altid meget flittig til at komme og se, hvad der foregår hos os. Du er en meget vellidt og vedkommende biskop, som vi lytter til, og som vi regner med. Det er altid en fornøjelse, når der skal ansættes en ny præst at blive vejledt af dig på din meget grundige og særdeles charmerende måde."

Lise-Lotte Rebel er gift med dr.theol. Bent Flemming Nielsen og har to voksne sønner fra et tidligere ægteskab.

benteclausen@k.dk