Prøv avisen

Mindeord

Ved provst Lis Rechendorffs død skriver biskop Lise-Lotte Rebel, provst Grete Bøje og tidligere menighedsrådsformand i Nærum Magit Albertus følgende mindeord:

Mandag den 22. maj døde provst Lis Rechendorff på Sankt Lukas Stiftelsens Hospice. Da Lis Rechendorff i 1961 blev ordineret i Helsingør Domkirke til embedet som hjælpepræst i Hørsholm var hun den tiende kvinde, der blev ordineret i Danmark. Fire år senere blev hun kaldskapellan samme sted, og i april 1976 tiltrådte hun embedet som kirkebogsførende sognepræst i Nærum. Fra 1978 til 1984 var hun Danmarks første kvindelige feltpræst. Fra 1981 til 1991 var hun tillige præsternes tillidsmand i Kongens Lyngby Provsti. Fra maj 1991 til hun valgte at gå på pension i maj 2000 var hun provst for Kongens Lyngby Provsti. I nogle år sad hun i Etisk Råd. Enhver kan på disse få linjer se, at Lis Rechendorff gjorde en flot karriere. I de knap fyrre år, Lis Rechendorff virkede i den danske folkekirke, er den undergået en stor udvikling og forandring. Det er i mellemtiden blevet helt almindeligt med kvindelige præster, ligesom det i dag er indlysende for enhver, at der skal være plads til også børn og unge i kirken. Fortjenesten for denne udvikling har Lis Rechendorff bestemt sin andel i. Hun har altid taget sit embede seriøst og alvorligt, men aldrig været selvhøjtidelig. Hun har med selvfølgelighed og stor værdighed påtaget sig embedets forskellige funktioner og gjort sit arbejde, så det skabte almindelig respekt. Hun så på et tidligt tidspunkt, hvor vigtigt det er, at kirken er åben og lydhør over for det omkringliggende samfund, og at kirken påtager sig det undervisningsansvar, som på det tidspunkt blev nedprioriteret i både hjemmene og skolerne. Lis Rechendorff var aldrig bange for at prøve noget nyt, og hun har gennem årene arbejdet meget bevidst med religionspædagogik. Hun har siddet i Helsingør Stifts undervisningsudvalg og skrevet flere bøger i skolebogsserien "Tro i Fortid og Nutid" og været medforfatter af konfirmandmaterialet "Ind i Bibelen". At Lis Rechendorff var en skattet og værdsat præst i Nærum fremgår med al ønskelig tydelighed af det faktum, at man i hendes tid var nødt til at bygge kirken ud – den var ganske enkelt blevet for lille. Lis Rechendorff var også en god provst. Hun var hæderlig og reel, man vidste altid, hvor man havde hende. Hun var aldrig bange for at gå ind i en konflikt for at løse den. Som sjælesørger turde hun lytte og tale også helt ind i det tunge og mørke. Hun var opmærksom og omsorgsfuld og befriende usentimental. Som præst var det trygt og godt at have Lis Rechendorff som provst – man mærkede straks, at man var i menneskehænder. Lis Rechendorffs ansvarlighed og varme hjerte angik også vore fremmede. Det var hendes ide tilbage i firserne, at vi som kirke kunne yde en indsats for flygtningene. Der blev indsamlet vintertøj til de kolde vintre og legetøj til børnene, og de blev inviteret til hyggeeftermiddage i sognegården. Dette initiativ blev begyndelsen til Kontaktgruppen mellem Flygtninge, Indvandrere og Danskere i Søllerød Kommune. De sidste år deltog hun aktivt i Røde Kors' flygtningearbejde i Hørsholm. Lis Rechendorff efterlader sig sin mand, forhenværende kirkeminister Torben Rechendorff, børn, svigerbørn og børnebørn. Vore tanker går til dem.