Prøv avisen

Mindeord

MINDEORD

Ved tidligere ombudsmand, landstings- og landsstyremedlem Emil Abelsens død, 61 år, Grønland, skriver formand for Grønlands landsstyre Hans Enoksen følgende mindeord:

Grønlands første ombudsmand, Eli Peter Emil Abelsen, døde søndag 6. februar efter længere tids sygdom. Emil Abelsen var en opvakt og intelligent dreng med godt mod på livet og havde social engagement. Han var spejder i sin barndom i Qaqortoq og efterlevede sit spejderløfte. Det gik så vidt, at en af hans bysfæller mødte ham på gaden i spejderuniform og sagde til ham: "En spejder skal parere ordre. Løb op til sygehuset, rør ved huset og kom tilbage hertil", hvilket han gjorde. Dette viser hans pligtfølelse, som han efterlevede i hele sit liv. Efter realeksamen fortsatte han i gymnasium i Danmark, og efter studentereksamen gik han videre til jurastudiet på universitetet. I 1974 fik han embedseksamen som cand.jur. Han var ansat i Grønlandsministeriet 1974-1979, hvor han bl.a. beskæftigede sig med råstoffer, EU og fiskeriområdet. I 1979 flyttede han tilbage til Grønland og indgik i opbygningen af Hjemmestyreadministrationen, hvor han tog sig af fiskeriet. Senere samme år blev han udnævnt til direktør i erhvervsdirektoratet under det første landsstyre. Fra 1987 til 1995 var han landsstyremedlem for økonomi, mens han i 1991 første gang valgtes til Landstinget med et meget flot valgresultat. Emil Abelsen, der var en af Grønlands mest fremtrædende og respekterede finans- og skatteministre, blev i 1995 landets første ombudsmand. Året efter brød hans sygdom (med tydelige hukommelsessvigt) imidlertid for alvor ud. Emil Abelsen huskes også som en far, der elskede familien og sine børn af hele sit hjerte, og for et ideligt engagement i samfundsanliggender. Dette kan kort smukt vises ved at citere et digt, som han yndede at synge: "I mit hjerte banker til stadighed kærlighed / som aldrig dør ud, / den varmes af håb / som til enhver tid er lyslevende. / Min inderste kærlighed / er bundet op i en blomsterkrans. / Mit ønske er, at mine inderste ønsker / beskinnes af sommerens sol." Ære være hans minde!