Prøv avisen

Museumsmand med flair for politik

Michael Andersen har siden 2003 ledet Nationalmuseets afdeling for middelalder og renæssance og siden 2005 tillige Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling. Derudover er han redaktør på storværket "Danmarks Kirker" og tager stadig ud på kirkebesøg. På billedet ses han foran Himmelev Kirke ved Roskilde. -- Foto: Nationalmuseet.

Michael Andersen, overinspektør på Nationalmuseet og redaktør på storværket "Danmarks Kirker" er blandt fagfæller respekteret for sin faglige viden og evne til at levere argumenter for nye bevillinger

Siden 1933 har medarbejdere på Nationalmuseet i det ene tykke bind efter det andet registreret alle Danmarks kirker. Foreløbig foreligger 54 bind, men halvdelen af landets kirker er endnu ikke med i storværket "Danmarks Kirker". Det skal de dog nok komme, eftersom såvel Kirkeministeriet som Kulturministeriet netop har sat bevillingerne til værket i vejret, blandt andet som kompensation for at amternes tilskud pr. 1. januar er forsvundet sammen med amterne selv.

Ét menneske, som ikke alene glæder sig over denne redning er værkets redaktør, overinspektør Michael Andersen, som er leder af Nationalmuseets afdeling for Middelalder og Renæssance.

– Selvom beslutningerne er truffet på et andet niveau, har det uden tvivl gavnet, at Michael Andersen er dygtig til at argumentere for, at de områder, han bestyrer, er vigtige, siger Nils Engberg, musumsinspektør på Nationalmuseet og medarbejder i Michael Andersens afdeling.

Den 50-årige overinspektør har haft en passion for såvel dansk middelalder som danske kirker i mange år, men har kun været ansat på Nationalmuseet i seks år, fra 2003 som leder. Inden da var middelalderarkæologen, der er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet, gennem 18 år museumsinspektør ved Roskilde Museum. Her udmærkede han sig blandt andet ved længe inden Berlinmurens fald at etablere gode forbindelser til museer i DDR og Sovjetunionen.

– Michael Andersen er en klassisk museumsmand, som altid sætter sig grundigt ind i de genstande, der udstilles. Og tilbage i 1980'erne var det ukendt land, han åbnede, når han via museer i Stralsund og Novgorod skaffede genstande fra Rügen til at fortælle historien om Absalon og fra Rusland til at fortælle om middelalderens østhandel, fortæller museumsinspektør Tom Christensen fra Roskilde Museum.

Interessen for Østeuropa blev grundlagt, da Michael Andersen på universitetet skrev speciale om Danmarks forbindelser til de vendiske og slaviske folk i middelalderen. En anden livslang interesse har været middelalderlige segl og seglstamper, som var datidens personlige identitetsbevis. En tredje er optagetheden af de danske kirker, som var årsagen til, at han for seks år siden søgte job på Nationalmuseet som kirkekonsulent. Som led i dette arbejde har Michael Andersen gennem årene besøgt et stort antal kirker, og selvom han nu er chef, er han fortsat ude på kirkebesøg mindst en gang om måneden for at bevare kontakten med arbejdet "i marken".

– Da stillingen som overinspektør blev ledig, var vi mange, som opfordrede ham til at søge, selvom han ikke var så gammel i gårde. Han har mange kvaliteter som chef, blandt andet evnen til at lytte og være tilgængelig samt evnen til at deltage i festligt lag med kollegerne. Desuden er han god til at sige til medarbejderne, at arbejdet ikke må tage overhånd, men at der også skal være tid til familien, siger Nils Engberg.

Selv holder den foretagsomme museumsmand også af at holde fri, enten sammen med sin kone og sine to sønner i hjemmet i Roskilde eller som nysgerrig turist verden over. I august realiserede han således sammen med en gruppe gamle venner en drengedrøm om at rejse med den Transsibiriske Jernbane gennem hele Rusland til Kina.

Det er i øvrigt ikke kun i embeds medfør, Michael Andersen inspicerer kirker. Også som turist plejer han at lægge et passende antal kirkebesøg ind i programmet.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk