Navne

Kort nyt om fødselarer, prisvindere, udnævnelser og lignende

$SUBT_ON$Fødselsdage i dag

60 Forskningsbiblio- tekar Inger Sørensen, Virum, er en fremtrædende musikforsker. Efter at være blevet cand.mag. i musikvidenskab og tysk i 1971 blev hun ansat ved Danmarks Pædagogiske Bibliotek som forskningsbibliotekar. Her byggede hun en omfattende samling af plader, noder og musiklitteratur op, og i 1999 blev hun seniorforsker. Inger Sørensen huskes af mange tv-seere som omvandrende musikleksikon i den nordiske tv-dyst på viden om klassisk musik »Kontrapunkt«. Hun deltog både under den legendariske skånske vært Sten Broman og siden også med værten Sixten Nordström. Inger Sørensen har en fornem populærvidenskabelig, leksikografisk og senst videnskabelig produktion bag sig, bl.a. en Mozart-biografi, »Gads operaleksikon« samt værker om komponisterne J.P.E. Hartmann og Niels W. Gade. Til næste år har hun planlagt en udgivelse af Niels W. Gades breve. Inger Sørensen var i øvrigt i 1967 medstifter af universitetskoret Lille Muko, som hun var medlem af i 25 år, heraf de fem år som formand.

50 Anæstesisyge- plejerske Inge Boll Jespersen, Søborg, blev i 1979 uddannet sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital. Året efter skiftede hun til børneafdelingen på amtssygehuset i Gentofte. Siden tog hun først Intensiv-efteruddannelse i 1987, hvorefter hun uddannede sig til anæstesisygeplejerske i 1991. I 2000 blev hun uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske på Bispebjerg Hospital. Med stillingen fulgte også et krav om at gennemføre sundhedsvæsenets diplomuddannelse, som hun i øjeblikket er i færd med at afslutte. Inge Boll Jespersen har desuden beklædt tillidsposter i hendes børns skole samt i FDF - Frivilligt Drenge- og Pigeforbund.

40 Sognepræst Karen Søe Pedersen, Lunderskov, er født i Aalborg og student fra Aalborg Katedralskole. I 1997 blev hun cand.theol. fra Aarhus Universitet, og samme år tiltrådte hun sit nuværende embede som sognepræst i Lejrskov-Jordrup Pastorat ved Lunderskov. Karen Søe Pedersen, der gik på orlov i sidste måned, har i år haft små poder til opfølgende dåbsoplæring. Børn fra børnehaveklassen til 2. klasse var i foråret tre gange til fortælletime i Lejrskov Præstegård for at være godt rustet som kommende minikonfirmander.

$SUBT_ON$Inge Genefke får chilensk hæder

Den danske læge Inge Genefke fra Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre (IRCT) dekoreres nu som kommandør af den fornemste chilenske orden, Bernardo O'Higgins ordenen. Inge Genefke har gennem mange år haft et tæt forhold til Chile. Der var mange chilenere blandt de første torturofre, som kom i rehabilitering, efter at den danske læge havde etableret IRCT. Flere af de ofre, der var blandt Inge Genefkes første patienter, vil være til stede ved en reception, som den chilenske ambassadør, Jaime Lagos, holder i dag på ambassaden i København. Inge Genefke er tidligere bl.a. udnævnt til fransk kommandør som modtager af »Commandeur de la Légion d'Honneur«, ligesom hun har fået den alternative Nobelpris, The Right Livelihood Honorary Award.

navne@kristeligt-dagblad.dk