Prøv avisen

Navne

Kort nyt om fødselarer, prisvindere, udnævnelser og lignende

Fødselsdage i dag

75 Forhenværende høje- steretsdommer Palle Kiil, Hobro, er født og opvokset i Rønde. Her blev han også student i 1946, og seks år senere blev han cand.jur. med topkarakterer. Efter at have indledt sin karriere i Justitsministeriet blev han i 1967 dommer i Vestre Landsret, og fra 1980 til sin pensionering i 1998 sad han i Højesterets kollegium. Palle Kiil har desuden været formand for Arbejdsretten, voldgiftsdommer i bygge- og anlægssager og formand for Dansk Pressenævn.

.Alex Steen, Birkerød, blev uddannet journalist i 1949. Han arbejdede på forskellige provinsaviser, inden han i 1960 kom til Ekstra Bladet, hvor han blev i næsten 40 år. Alex Steen virkede som kunstkritiker på Ekstra Bladet fra 1965 til sin pensionering i 1999. Specielt hans kampagne mod fiduskunst i slutningen af 1970'erne vakte opmærksomhed. Alex Steen ville afsløre kunsthandleres misbrug af naive købere til værdiløs kunst. I 1982 rundede han det hele af med en meget besøgt udstilling af fiduskunst på henholdsvis Sophienholm ved Lyngby, Nordjyllands Kunstmuseum og et museum i Moss i Norge. Samme år modtog han Ikea-prisen for sin forbrugeroplysende kunstjournalistik. Alex Steen, der fra 1984 til 1993 var hovedredaktør på forlaget Palle Fogtdals år-bog »Dansk Kunst«, har skrevet flere kunstbiografier. På sin 70-års fødselsdag debuterede han selv som kunstmaler i Varmegalleriet på Amager, hvor han også har haft sin seneste udstilling i november i fjor.

60 Sognepræst Jens Djursdal Madsen, Arnborg ved Herning, er vokset op som fodermestersøn på Skaføgård på Djursland. Efter studentereksamen fra Århus Katedralskole i 1963 læste han til lærer på Aarhus Seminarium. Fra 1967 til 1984 virkede Jens Djursdal Madsen som lærer på Toubroskolen ved Grenaa, og sideløbende med sin lærergerning tog han som selvstuderende den teologiske særuddannelse i 1981. Tre år senere fik han sit første præstekald i Tjørring Sogn, og siden 1987 har han virket som sognepræst i Arnborg og Fasterholt Pastorat. Jens Djursdal Madsen, der har fortsat sine teologiske studier ved Aarhus Universitet, holder desuden foredrag om bl.a. Grundtvig og forfatteren Nis Petersen, ligesom han foretager tolkende genfortællinger af nogle af sine yndlingsromaner. Åbent hus i dag kl. 13 i præstegården.

Fødselsdage i morgen

90 Forhenværende lærer og præstefrue Marie Lønborg, Glamsbjerg, er født i Snogbæk i Sønderjylland, som da var tysk område. Hun blev lærer i 1940 og virkede først i Bolderslev og fra 1943 til 1952 på Grøndalsvænge Skole i København. I 1952 blev hendes mand, Marius, præst i Flemløse på Fyn, og Marie Lønborg fik nok at gøre som præstekone. Hun fortsatte dog sin lærergerning ved Hårby Skole indtil 1974. Ægteparret har siden 1986 boet i Glamsbjerg, hvor de bl.a. nyder besøg af deres tre børn, svigerbørn og seks børnebørn.

50 Organist Steffen Jungild, Bjerringbro, der er født i Rønne, tog Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Vestjysk Musikkonservatorium i 1984. Han blev ansat i sit første organistembede ved Nordby Kirke på Fanø i 1977. Siden har han virket ved kirkerne i Brønshøj, Øsby og Årø, Vejen, Guldager, Jerne samt Viborg Domkirke. Her var han i et par år assistent, inden han i 1999 kom til sit nuværende embede i Sjørslev og Almind Kirker ved Kjellerup. Steffen Jungild har komponeret og udgivet en række forspilssamlinger, og han har været lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole 1988-1990 og siden 2001 ved Vestervig Kirkemusikskole. Han giver fødselsdagskoncert i Skjern Kirke i dag kl. 16.

40 Folkeskolelærer og sanger Karin Elisabet Holm Sørensen, Svaneke, er uddannet lærer ved Holbæk Seminarium i 1994, men inden da medvirkede hun som statist, sanger, skuespiller og danser i forskellige forestillinger ved diverse teatre i København. Igennem 10 år spillede hun hver sommer med i forestillinger i Københavns Friluftsspil. Endvidere Studenterrevyens forestilling »Døm selv«. I Svaneke spiller hun en aktiv rolle som sanger og skuespiller i Svaneke Aktørerne. Hun er desuden næstformand i Bornholms Mu- siklærerforening og medlem af Folkeskolens Musiklærerforening.

Jubilæum

I dag har Mogens Stig Nielsen været landsformand i Kristelig Fagbevægelse i 10 år. Fra 1994 til 1998 var han formand for Kristelig Funktionær-Organisation og fra 1999 for Kristelig Fagforening, der siden blev lagt sammen med Kristelig Funktionær-Organisation. Medlemstallet er vokset kraftigt i Mogens Stig Nielsens formandsperiode. Fra 49.135 fagforeningsmedlemmer i 1994 er tallet nu oppe på 85.815. Mogens Stig Nielsen, der er 53 år, er uddannet først som tømrer og dernæst som diakon/socialpædagog.

MS satser strategisk

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) har fra nytår ansat Henrik Vinther som kommunikationschef. Ansættelsen sker i forbindelse med en omstrukturering i MS, hvor der er oprettet et centralt kommunikationssekretariat for at styrke den strategiske ledelse af organisationen. Henrik Vinther kommer fra en stilling som leder af MS' Udvekslingsafdeling. Tidligere har han bl.a. været informationschef på Landbrugets Rådgivningscenter og chefkonsulent i kommunikationsbranchen. Henrik Vinther er cand.mag. i historie og idræt og har desuden diplomeksamen i informationsjournalistik fra Danmarks Journalisthøjskole.

Hæder til Malene Schwartz

Skuespilleren Malene Schwartz fik i torsdags overrakt Karen Marie Thorsens Teaterpris i forbindelse med et arrangement i Teaterbygningen i Køge. Af legatbestyrelsens begrundelse fremgår det, at Malene Schwartz får prisen for en fremragende indsats i dansk teater, først og fremmest som skuespiller, men også for sit virke som teaterchef. Prisen er på 50.000 kroner.

navne@kristeligt-dagblad.dk