Prøv avisen

Navne

Kort nyt om fødselarer, prisvindere, udnævnelser og lignende

Fødselsdage i dag

70 Sygeplejerske Tove Sundgaard Thomsen, Ikast, blev uddannet på Amtssygehuset i Tarm 1960, suppleret med psykiatri i Nykøbing Sj. Hun arbejdede herefter på henholdsvis Holstebro og Herning Sygehuse. Sidstnævnte sted som afdelingssygeplejerske på Psykiatrisk Afd. Indimellem blev der tid til et ophold på Haslev Udvidede Højskole. Tove Sundgaard Thomsen blev i 1969 gift med diakon Ove Thomsen og var sammen med sin mand plejehjemsleder i Skørping Kommunes Plejehjem, Møllevangen i Bælum, fra 1970 til 1988. Familien flyttede i 1988 til Ikast, hvor Tove Sundgaard Thomsen sluttede sin karriere som afdelingssygeplejerske ved Danske Diakonhjems Ældreboliger, Grønneparken. Her er hun stadig aktiv i Grønneparkens vennekreds som sekretær og ansvarshavende redaktør af støtteforeningens månedsblad.

40 Administrerende direktør for Berlingske Tidende, koncernfinansdirektør Anders Kronborg, Frederiksberg, fylder 40 år i morgen.

Fødselsdage i morgen

75 Pastor emeritus Bjørn Fisker Ohl, Nysted, blev i 1947 student fra Stenhus Kostskole i Holbæk. Året efter blev han ansat på virksomheden Krüger-Franckels Tapeter, hvor han i 1973 sluttede som direktør efter 25 års ansættelse. Samme år blev Bjørn Fisker Ohl færdig med den teologiske særuddannelse, og han virkede herefter som sognepræst ved Kettinge-Bregninge Sogne på Lolland, indtil han i 1989 tog sin afsked. Hans virke på Lolland var dog afbrudt i årene 1983-1984, hvor han var udsendt af Dansk Kirke i Udlandet som præst for de skandinaviske menigheder i Australien. Efter sine år som sognepræst gik Bjørn Fisker Ohl ind i museumsverdenen som leder af Ålholm Slot og Automobilmuseum, hvorfra han lod sig pensionere i 1997. Bjørn Fisker Ohl blev året efter guvernør i Rotary, og siden 1998 har han fungeret som guide i Nysted og Maribo samt foredragsholder. Ved siden af sin afvekslende karriere har Bjørn Fisker Ohl bl.a. været formand for Nysted Turistforening 1983-1984 og konservativt medlem af Nysted Byråd fra 1990 til 1994, ligesom han er medstifter af Dansk Sportsheste-Avlsforbund og Dansk Køre-Forbund. Åbent hus i morgen kl. 14-17 på Gammel Torv 3, Nysted.

75 Bundgarnsfisker Villy Hansen, Sandvig ved Mern, er forhenværende formand for Dansk Fiskeriforening. Han er født i Sandvig, hvor han som bundgarnsfisker er tredje generation. Efter endt skolegang tog Villy Hansen »hyre« i forskellige fiskeriformer, inden han i 1952 vendte tilbage til Sandvig for at starte for sig selv som bundgarnsfisker. Villy Hansen har i hele sit liv været med til at præge foreningen Dansk Fiskeri, og han har været formand for Dansk Fiskeriforenings repræsentantskab, siden medlem af hovedbestyrelsen, og i 1982 blev han valgt som formand for Dansk Fiskeriforening, hvor han sad til 1990. Villy Hansen forsøgte i sin formandsperiode at gyde jorden for en sammenlægning af de to fiskeriforeninger med det formål at styrke erhvervets interesser i stedet for at bekrige hinanden. Dette lykkedes ikke i hans formandsperiode, men er siden blevet gennemført. Inden Villy Hansen blev formand for Dansk Fiskeriforening, har han været medlem af Mern Sogneråd og Langebæk Kommunalbestyrelse i 20 år for Det Radikale Venstre. Villy Hansen er i dag formand for Museumsforeningen for Dansk Fiskerimuseum og bestyrelsesmedlem i Kronprins Fredriks Fond til støtte for enker fra redningsmænd og fiskere.

Folkekirken

Kirkeministeriet har ansat sognepræst i Odden Pastorat, Roskilde Stift, Tina Hastrup von Buchwald som sognepræst i Blistrup Pastorat, Helsingør Stift, fra den 1. februar. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Bryllup

Lørdag 31. januar kl. 11.30 vies i Odense Domkirke Rebekka Maria Krog, Odense, datter af Susanne og Poul Henning Krog, Mariager, og Johannes Dybkjær-Andersson, Odense, søn af Anna Maria Andersson og Carsten Dybkjær, Vejrup, Blommenslyst. Reception og fest på Studenterhuset, Klosterbakken, Odense.

Grethe Rostbøll formand

Den nye bestyrelse for Center for kultursamarbejde med Udviklingslandene har konstitueret sig. Bestyrelsen, der skal sidde frem til udgangen af 2007, har valgt forhenværende kulturminister, mag.art. Grethe F. Rostbøll som formand. De fire øvrige medlemmer er direktør for Nationalmuseet, mag.art. og exam.scient. Carsten U. Larsen, forstander for Krogerup Højskole, cand.theol. Mette Geil, Jean Monnet-professor ved Danmarks Journalisthøjskole Hans Henrik Holm og koncerninformationschef for MTG A/S Niels Jørgen Langkilde. Den ny bestyrelse, der er udpeget af udenrigsminister Per Stig Møller (K), afløser centrets tidligere forretningsudvalg.

navne@kristeligt-dagblad.dk