Prøv avisen

Navnestof

Forhenværende socialdirektør, cand.jur. Jørgen Kock, Vejle, 75 år. Jørgen Kock var kendt som den engagerede socialdirektør i Århus Kommune i årene 1971-86. Han er uddannet jurist i 1948, hvorefter han blev ansat som sekretær i Ministeriernes Filmudvalg og Dansk Kulturfilm. Derudover har han arbejdet i Socialministeriet, Fyns Stiftsamt, Aalborg Stiftsamt, Statens Revalideringscenter i Skanderborg og Vejle Amter samt på Aarhus Universitet. Jørgen Kock har haft flere tillidsposter. Han har været formand for Århus Kommunes Handicapråd, konsulent for Muskelsvindfonden og næstformand for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Direktør, cand.jur. Torben Grønvald, Rungsted Kyst, 70 år. Torben Grønvald tog sin juridiske embedseksamen i 1954. Fire år senere blev han advokat. Samme år blev han ansat hos Walter Jessen & Co A/S, hvor han i 1962 blev prokurist. Torben Grønvald avancerede fra underdirektør til direktør, og i 1970-94 var han administrerende direktør for firmaet. I samme periode var Torben Grønvald også direktør for Walther Jessen AB i Hässleholm i Sverige. Han har været formand for Dansk Træforening og Dansk Emne Produktion A/S. Fødselsdag i morgen Pastor Carl Emil Wisbom, Nørre Søby, Årslev, 70 år. Carl Emil Wisbom er født og opvokset i København. Han studerede teologi på Københavns Universitet, hvor han afsluttede sin embedseksamen i 1954. Samme år blev han ordineret, og samtidig blev han indsat som hjælpepræst ved Eliaskirken på Vesterbro i København. I 1957 kom han til Sankt Hans Kirke i Odense, hvor han var kaldskapellan og korshærspræst. Han tog som korshærspræst initiativet til Sankt Nicolai-tjenesten på Fyn, som han ledede i tyve år. I 1967 kom han til det større Bolbro Sogn i Odense, hvor han var sognepræst indtil 1976. Han var primus motor ved opførelsen af Vestermarkens Børnecenter, formand for Bolbro Børnehave og blev interesseret i Børnesagen på landsplan. I ti år var han således landsformand for Menighedernes Daginstitutioner og medlem af Børnesagens Fællesråd. I 1966 var han på studieophold i USA, blandt andet på Hazelden Treatment Center, hjemstedet for den såkaldte Minnesotamodel i alkoholbehandlingen. Det var derfor næsten en selvfølge, at han var med i oprettelsen af alkoholikerbehandlingshjemmet Ringgården i 1972 og fra 1987 hjemmets formand. Carl Emil Wisboms store sociale engagement, brede erfaring i kirkeligt, socialt arbejde og pastoralpsykologi førte ham i 1976 til generalsekretærposten i De Samvirkende Menighedsplejer, som i de år blandt andet fungerede som byggeadministration for de to store københavnske plejehjem, Fællesgården og Nybodergården. Han var 1978-81 formand for Omsorgsorganisationernes Samråd, hvor han var en markant talsmand og forkæmper for de selvejende sociale institutioner og et særdeles aktivt medlem af Regeringens Ældrekommission. Fra 1976-81 var han medlem af Dronningens Centralkomité, der vejledte dronning Ingrid ved uddelingen af fondsmidler. I maj 1981 blev Carl Emil Wisbom ansat som sognepræst i Svanninge sogn, Fyens Stift. Her var han i 17 år. Men han glemte ikke sit sociale arbejde. I alle årene i Svanninge var han medlem af Korshærsrådet i Odense og formand for Kirkens Korshærs hjemløseherberg i Odense. Med udgangen af februar 1998 gik Carl Emil Wisbom på pension og slog sig ned i Nr. Søby. Bryllup På lørdag vies i Mårum Kirke ved Helsinge Anita Lindholm Petersen, datter af Birthe og Frede Lindholm Petersen, Mårum, og Martin Krak, søn af Jytte og Peter Krak, Aakirkeby. International tv-pris til DR DR 1's Journalen har vundet Silver Goshawk-prisen i kategorien dokumentar og reportage ved 15. Atlantic Television Festival 1999 på Azorerne. Programmet »En slimet affære«, tilrettelagt af Steen Jensen, blev sendt på DR 1 i november 1998. Indslaget handlede om selvdøde og gamle fisk, der betegnes som uegnede til menneskeføde, men alligevel havner på vores middagsbord via et net af opkøbere og mellemhandlere. Producer Alan Beattie, der har redigeret programmet, modtog tv-prisen på Steen Jensens vegne. Steen Jensen kom fra TV-Avisen til Journalen i november 1996 og har siden modtaget flere priser for sine programmmer. Han har også været nomineret til de danske journalisters fornemste hæderspris, Cavlingprisen. Nordisk Råd Præsidiet i Nordisk Råd har udnævnt tolddirektør Frida Nokken, Norge, til rådsdirektør i Nordisk Råds sekretariat. Frida Nokken er cand.mag. i blandt andet offentlig politik og administration samt cand.polit. i statsvidenskab. Hun har en lang karriere fra ledende stillinger inden for offentlig administration. Før hun blev direktør for Told- og Afgiftsdirektoratet, var hun personaldirektør for Postverket i Norge. Ny rektor for Designskolen Den 54-årige arkitekt Gøsta Knudsen er blevet udnævnt til ny rektor for Danmarks Designskole. Gøsta Knudsen er uddannet murersvend, bygningskonstruktør og arkitekt. Fra 1991 til 1997 var han rektor på Arkitektskolen i Aarhus, hvor han stadig underviser. Gøsta Knudsen er formand for Danske Arkitekters Landsforbund. Den 58-årige Henrik Bering Liisberg er fra den 1. juli blevet udnævnt til direktør for Det Storkøbenhavnske Teaterfælleskab (DST). Henrik Bering Liisberg har stort set hele sit liv beskæftiget sig med kultur, film og teater. Siden 1998 har han været selvstændig konsulent, og inden da var han i årene 1995-1998 konsulent i Kulturministeriet. Henrik Bering Liisberg har været teateranmelder ved dagbladet Information, og medstifter af Boldhusteatret i København. Fra 1967-70 var han teaterleder for Svalegangen i Århus, hvorefter han blev ansat som direktør ved Det Danske Teater. Her blev han til 1979, da han blev udnævnt til teaterchef på Det Kongelige Teater. Han forlod teatret i 1989 og rejste til Bruxelles som kulturråd. Herfra blev Henrik Bering Liisberg hentet hjem for at tiltræde stillingen som direktør for Det Danske Filminstitut. Udover alle sine administrative poster har Henrik Bering Liisberg instrueret flere stykker for både teater og tv.

Andre læser lige nu