Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Navnestof

Læge Poul Rademacher, 90 år. Poul Rademacher har været praktiserende læge i København fra 1936 til 1985. Han blev færdig som læge i 1934. Ud over arbejdet som praktiserende læge har han været interesseret i radiologi. I 1956 opnåede Poul Rademacher autorisation som speciallæge i røntgendiagnostik, og han har været tilknyttet røntgenafdelingerne på Militærhospitalet og Øresundshospitalet. Tillige var han fra 1962 til 1977 1. reservelæge på Blegdamshospitalets røntgenafdeling. Forhenværende vicepolitidirektør og chef for ordenspolitiet i København Birger Vendsborg, Dragør, 85 år. Birger Vendsborg blev student i 1935. Han blev politibetjent i 1937, men samtidig studerede han jura ved Københavns Universitet. Han blev færdig som cand.jur. i 1946, og to år senere blev Birger Vendsborg konstitueret fuldmægtig ved Københavns Politi, senere samme år politifuldmægtig. I 1964 blev han politiinspektør og i 1974 vicepolitidirektør. Musikantikvar, dr.phil. og æresdoktor af Københavns Universitet Dan Fog, Hellerup, 80 år. Dan Fog tog efter endt studentereksamen i 1937 en uddannelse som antikvarboghandler. Derefter begyndte han at studere musikvidenskab på Københavns Universitet, men han sprang fra og nedsatte sig som musikantikvar på Gråbrødretorv i 1953. Gennem årene er musikantikvariatet samt boligen i Hellerup blevet udvidet til et kæmpemæssigt musikbibliotek, der er kendt verden over. Dan Fog har nemlig formået at datere og registrere danske noder mellem år 1750 og 1854 - et kæmpearbejde, eftersom noder ikke forsynes med trykkeår. I 1984 udgav Dan Fog værket »Musikhandel og Nodetryk i Danmark« i to bind, hvor han fortæller om sit arbejde med at datere noderne. Senere er værket blevet oversat til tysk. For denne indsats blev Dan Fog i 1987 udnævnt til æresdoktor ved Københavns Universitet. Professor Jørgen Lyngaae-Jørgensen, Rødovre, 60 år. Jørgen Lyngaae-Jørgensen blev uddannet civilingeniør fra det daværende Institut for Kemiindustri ved Danmarks Tekniske Højskole. Siden har han været tilknyttet instituttet som underviser og som leder. En stor del af sin tid på instituttet har han forsket i polymersystemer, og for sin videnskabelige indsats har han modtaget flere legater, blandt andet P. Gorm-Petersen & Hustrus Mindelegat og Ulrik Brinch og Marie Brinchs legat. Siden 1992 har Jørgen Lyngaae-Jørgensen været censor på instituttet, og i 1996 blev han udnævnt til professor. Fødselsdage i morgen Tidligere chefredaktør i Det Berlingske Hus, Niels Nørlund, Tyskland, 75 år. Niels Nørlund blev student i 1942 og blev derefter ansat i Det Berlingske Hus, hvor han lærte sig selv faget som journalist. Efter at have været fange i Vestre Fængsel og Frøslev-Lejren blev Niels Nørlund i 1949 sendt til Berlin som korrespondent. Senere kom han til London og til New York, hvor han var korrespondent for FN. I 1957 vendte han tilbage til Danmark. I 1962 blev Niels Nørlund udnævnt til chefredaktør på Berlingske Tidende, og i 1967 afløste han Axel Moos som ansvarshavende redaktør samme sted. Niels Nørlund fratrådte stillingen i 1982. Niels Nørlund er blevet betegnet som en fremragende iagttager og analytiker, og han modtog som den første Berlingskes Journalistpris i 1989. Samme år blev han hædret med Dansk-Tysk Selskabs Hæderspris. Advokat Lida Hulgaard, Højbjerg, 60 år. Lida Hulgaard er student fra Århus Katedralskole 1958 og blev færdig som jurist i 1965. Herefter blev hun advokatfuldmægtig fra 1965 til 1970, og fra 1970 til 1976 var hun lektor i skatteret ved Aarhus Universitet. Siden 1974 har Lida Hulgaard været advokat i Århus og medindehaver af Aros Advokater fra 1994. Lida Hulgaard har været engageret i et betydeligt fagligt udvalgsarbejde, hun har været formand for Advokatrådets Skatteudvalg 1985 til 1989 og for regeringens skattelovråd fra 1982 til 1997. I fritiden er Lida Hulgaard en dygtig bridgespiller, og hun er i flere omgange blevet Danmarksmester og nordisk mester. 25-års jubilæum Sognepræst Bent Gamél von Benzon, Lynæs i Hundested, kan på søndag den 15. august fejre sit 25-års jubilæum som præst. Der er højmesse i Lynæs Kirke kl. 10.30, hvor biskop Lise-Lotte Rebel prædiker. Derefter står menighedsrådet for en offentlig reception i den lokale sognegård, Strandgården. Bent Benzon er både uddannet organist og præst. Han blev færdig ved Det Kongelige Musikkonservatorium som organist i 1972, hvorefter han fik ansættelse ved Hellerup Kirke. Samme år konverterede han fra den katolske kirke til folkekirken. I 1974 afsluttede han flere års teologiske studier i Frankfurt am Main og i Danmark og blev præst ved Frederiksholm Kirke i Københavns sydvestkvarter. Fem år senere blev han sognepræst ved Buddinge Kirke, og de seneste 12 år har han været sognepræst i Torup sogn i Hundested. Bent Benzon, der er meget økumenisk indstillet, har et indgående kendskab til flere kirkesamfund. Han har været gæsteprædikant i Lunds Domkirke, og der er ofte bud efter ham til orgelspil og bjergkapelandagter, når han slapper af med familien i Schweiz. Bent Benzon er meget værdsat blandt kolleger som sjælesørger og som foredragsholder i flere sammenhænge. Bryllup Lørdag den 14. august vies i Søften Kirke stud.med. Anna Elisabeth Rasmussen, datter af Martha og Ole Rasmussen, Sdr. Bjert, og sektorchef Stig Madsen, søn af Tove og Erik Madsen, Kolding.