Nordkorea-ekspert ved en tilfældighed

Selvom norskfødte Geir Helgesen formentlig er landets mest anerkendte ekspert i Nordkorea, begyndte hans interesse i landet ved lidt af en tilfældighed. Det samme gjaldt hans ophold i Danmark

Geir Helgesen er en flittigt benyttet foredragsholder og ekspert i Nordkorea, som han har besøgt flere gange. – Privatfoto.
Geir Helgesen er en flittigt benyttet foredragsholder og ekspert i Nordkorea, som han har besøgt flere gange. – Privatfoto. Foto: Picasa.

Nordkorea-ekspert.

En betegnelse, der ofte bruges om Geir Helgesen, der har besøgt og forsket i det lukkede land gennem 30 år. Men interessen opstod egentlig ved lidt af en tilfældighed for 62-årige Geir Helgesen, der i dag er instititutleder og seniorforsker på Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS) med Nordkorea som speciale.

Han er egentlig født og opvokset i Skien Norge i et politisk hjem med en far, der var aktiv fagforeningsmand, tillidsmand på jobbet og medlem af det norske kommunistparti. Folk kom derfor jævnligt forbi barndomshjemmet, og selv læste Geir Helgesen både i blade fra øst og vest.

Allerede som 14-årig meldte han sig til sin fars store fortrydelse ind i Socialistisk Ungdomsforbund (SFs søsterparti i Norge) og blev senere formand. Som 18-19-årig fik han udlængsel og rejste til Holland. Men da han ikke kunne hollandsk, rejste han tilbage til Norge blot få måneder senere i maj 1969. Hjemturen gik forbi København, og med den negative oplevelse i Holland i bagagen gjorde den danske hovedstad med sine smukke piger, der kom cyklende forbi, hurtigt et godt indtryk på Geir Helgesen, der ved samme lejlighed besluttede at slå sig ned i København.

Han begyndte med et år i huset hos en ung familie i Charlottenlund med fire børn og arbejdede senere som pædagog, uddannede sig til kultursociolog og sad otte år i kommunalbestyrelse i Lejre ved Roskilde. At han kom til at beskæftige sig med Nordkorea var ifølge ham selv lidt af en tilfældighed. Som medlem af Danmarks Kommunistiske Parti deltog han i begyndelsen af 80erne i en fagfestival, hvor han stødte på Nordkoreas venskabsforening, og blot en måned senere rejste han lidt spontant med dem til Nordkorea.

Besøget rejste en masse ubesvarede spørgsmål, som han satte sig for at få besvaret. Nysgerrigheden og inter- essen for Nordkorea har han fastholdt lige siden. I dag er han en flittigt benyttet foredragsholder og ekspert i Nordkorea, som han har besøgt flere gange.

Geir Helgesen beskrives af bekendte som en udadvendt, behagelig person, der er god til at samle folk og samarbejdsorienteret. Han tager sig derfor gerne tid til at lytte til modparten og inddrager som institutleder på NIAS ofte sine medarbejdere i større beslutninger.

Rent administrativt er han imidlertid lidt af et rodehoved, og han er alt for venlig, som en bekendt formulerer det. Han er så omhyggelig med de menneskelige relationer, at han angiveligt kan bruge timevis på at tale om Nordkorea med en gymnasieelev, så han glemmer en aftale med en universitetsprofessor. Uanset om han har med ministre eller arbejdsmænd at gøre, går han altid uimponeret til værks.

Ifølge en kollega er det til dels Geir Helgesens fortjenesten , at et af verdens førende universiteter, det kinesiske Fudan University i Shanghai, i sidste uge besluttede at placere et europæisk forskningscenter på Københavns Universitet. Han er selv valgt som centerleder.

I fritiden bruger han kræfterne på at renovere sit fritidshus, en gammel landarbejderbolig på Falster, og sin træmotorbåd, der er fra 1936 og i mahogni. Med det store arbejde, han lægger i jobbet, kniber det imidlertid med at få tid til at sejle. Sidste år kom båden slet ikke i vandet. En anden stor inter- esse er såkaldt smalle film om idéer eller mennesker, som han i øvrigt altid ser i biografen, da han ikke selv har fjernsyn.

Han betegner sig som kulturkristen og bor i København med sin samleverske, overlæge Lisbeth Nüchel Petersen. Han har en datter og to børnebørn.